кубични метри в час m3 h-1
кубични метри за секунда m3 s-1
кубични метри в минута m3 min-1
литри в секунда l s-1
литри в минута l min-1
литри в час l h-1
кубични футове в секунда ft3 s-1
кубични футове в минута ft3 min-1
кубични футове в час ft3 h-1
имперски галони в секунда gal s-1
имперски галони в минута gal min-1
имперски галони в час gal h-1
американски галони в секунда gal s-1
американски галони в минута gal min-1
американски галони в час gal h-1

Преобразуването е валидно само, при еднакви температури, налягане и други условия.