Избор на редуктор (по коефициент на запас)

Фактор ускорение на масите

Разгледайте списъка с предлаганите от нас Редуктори

Коефициентът на запаса е числена стойност, която определя натоварването на редуктора.

Коефициентът на запаса взима предвид ежедневните работни условия, разликите в натоварването и претоварванията свързани с работата на редуктора.

При правилния избор на "часовете работа за 1 ден", коефициентът на запас (Service factor) се определя по някои от трите режима на работа: нормален, тежък, много тежък.

Режимите на работа са свързани с ускорението на масите К, свързани с отношението между задвижвания товар и инерцията на мотор-редуктора.

Независимо от изчисления Коефициент на запаса, Елин Инженеринг ООД напомняме, че при някои приложения като - повдигащите механизми, авария в редуктора може да нарани оператора и да има риск за живота им.

Коефициент на запаса при 8 часа на ден
Пускове за час ЛЕК РЕЖИМ НОРМАЛЕН РЕЖИМ ТЕЖЪК РЕЖИМ
0 1,00 1,36 1,55
50 1,10 1,44 1,64
100 1,16 1,50 1,69
150 1,20 1,54 1,71
200 1,22 1,55 1,72
250 1,23 1,57 1,73
300 1,24 1,58 1,74
       
Коефициент на запаса при 16 часа на ден
Пускове за час ЛЕК РЕЖИМ НОРМАЛЕН РЕЖИМ ТЕЖЪК РЕЖИМ
0 1,19 1,50 1,68
50 1,27 1,58 1,75
100 1,33 1,63 1,80
150 1,36 1,66 1,82
200 1,38 1,68 1,83
250 1,39 1,69 1,84
300 1,40 1,70 1,85
       
Коефициент на запаса при 24 часа на ден
Пускове за час ЛЕК РЕЖИМ НОРМАЛЕН РЕЖИМ ТЕЖЪК РЕЖИМ
0 1,36 1,65 1,80
50 1,44 1,71 1,87
100 1,49 1,76 1,91
150 1,52 1,79 1,92
200 1,53 1,80 1,94
250 1,54 1,81 1,95
300 1,55 1,82 1,95

 Screenshot 2022 04 28 135643