Ремонт на четкодържатели и късозатварящ механизъм

Четкодържателите са за ремонт, ако не отговарят на някое от следните изисквания: 

  1. Четката да се движи леко и плавно в гнездото;
  2. Четкодържателят трябва да осигурява постоянен достатъчен натиск, независимо от износването на четките;
  3. Работният ток трябва да влиза в четката през специален шунт, арматура и т.н.;
  4. Четкодържателят трябва да бъде достатъчно здрав и сигурно закрепен, за да не вибрира при работата на машината;

 БЛАНКА: Поръчка на контактни пръстени

 БЛАНКА: Четкодържатели

 БЛАНКА: Изолиран болт за Четкодържатели

Ремонт на късозатварящия механизъм се прави, в случай че са износени страничните ребра на късозатварящите пръстени, палците на вилките, пружините на контактите, а така също и при увеличение на междината между късозатварящите пръстени и вала над допустимите граници.

Елин Инженеринг имаме над 20 години опит в производството и ремонта на четкодържатели за постояннотокови двигатели и електродвигатели с навит ротор. Ние знаем колко важен е натискът за правилната работа на четките и затова използваме патентован модел за Пружини с постоянна сила (Constant force springs).

chetkodarzhatel-DC-motor