Ремонт на четкодържатели и късозатварящ механизъм

Четкодържателите са за ремонт, ако не отговарят на някое от следните изисквания: 

  1. Четката да се движи леко и плавно в гнездото;
  2. Четкодържателят трябва да осигурява постоянен достатъчен натиск, независимо от износването на четките;
  3. Работният ток трябва да влиза в четката през специален шунт, арматура и т.н.;
  4. Четкодържателят трябва да бъде достатъчно здрав и сигурно закрепен, за да не вибрира при работата на машината;

 БЛАНКА: Поръчка на контактни пръстени

 БЛАНКА: Четкодържатели

 БЛАНКА: Изолиран болт за Четкодържатели

Ремонт на късозатварящия механизъм се прави, в случай че са износени страничните ребра на късозатварящите пръстени, палците на вилките, пружините на контактите, а така също и при увеличение на междината между късозатварящите пръстени и вала над допустимите граници.

Елин Инженеринг имаме над 20 години опит в производството и ремонта на четкодържатели за постояннотокови двигатели и електродвигатели с навит ротор. Ние знаем колко важен е натискът за правилната работа на четките и затова използваме патентован модел за Пружини с постоянна сила (Constant force springs).

chetkodarzhatel-DC-motor


Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline