Ремонт и производство на контактни пръстени за навити ротори

 БЛАНКА: Поръчка на контактни пръстени

 БЛАНКА: Четкодържатели

 БЛАНКА: Изолиран болт за Четкодържатели

ЕЛИН Инженеринг ООД предлага производство, възстанояване и ремонт на роторни пръстени, използвани в ел. двигатели с навит ротор.

Ремонтът на контактните пръстени на електродвигателите включва:

  • Струговане, ако са загубили цилиндричната си форма;
  • Полиране при наличие на грапавини или покрития от обгарания;
  • Зачистване при овъглявания на изолацията между контактните пръстени;
  • Замяна при наличие на дълбоки шупли или пукнатини в контактните пръстени;

Можем да реагираме при спешни ситуации, в случай на повредени роторни пръстени на електродвигателите.

На снимките може да видите произведен нов роторен пръстен и дефектиралия, който бе заменен. Пръстените са от електродвигател с навит ротор с мощност 250 kW

  • Всички произведени контактни пръстени биват изпитвани електрически за дефекти, включително изпитване с повишено напрежение 13 kV. При заявка, могат да бъдат издадени и изпитателни протоколи.
  • При възстановяване на роторни пръстени те биват цялостно почистени от остатъци на графит, прах и други.
  • Контактните пръстени се балансират, при нужда заедно с ротора на електродвигателя.
  • При ремонта на контактните пръстени от ротора на електродвигателите, те се възстановяват до състояние като чисто нови.

Пускане на електродвигател с навит роторКонтактните (роторни) пръстени се използват в асинхронните електродвигатели с навит ротор. При този тип електродвигатели в каналите на роторния пакет се поставят намотки, подобни на тези от статорния пакет. Тези електродвигатели обикновенно са трифазни.

Единият край на всяка трифазна намотка се свързва в обща точка ("звезда"), а другите три свободни края се свързват към центробежен съединител или към три медни контактни пръстена, изолирани от и фиксирани към единия край на ротора. Токът се прехвърля към тези намотки чрез четкодържатели и графитни четки, които са закрепени срещу контактните пръстени.

Пускателят на този тип електродвигатели обикновенно включва в себе си набор от активни съпротивления, които се свързват последователно с намотките на ротора при пускане. Чрез внимателен подбор на стойността на съпротивлението пусковия момент може да бъде ограничен до около 2,5 пъти номиналния, като съответно се ограничава и пусковия ток.

При използване на електродвигатели с навит ротор се постига едновременно на­маляване на пусковия ток и увеличаване на пусковия момент.

Контактните (роторни) пръстени се използват в асинхронните електродвигатели с навит ротор. При този тип електродвигатели в каналите на роторния пакет се поставят намотки, подобни на тези от статорния пакет. Тези електродвигатели обикновенно са трифазни.

Единият край на всяка трифазна намотка се свързва в обща точка ("звезда"), а другите три свободни края се свързват към центробежен съединител или към три медни контактни пръстена, изолирани от и фиксирани към единия край на ротора. Токът се прехвърля към тези намотки чрез четкодържатели и графитни четки, които са закрепени срещу контактните пръстени.

Пускателят на този тип електродвигатели обикновенно включва в себе си набор от активни съпротивления, които се свързват последователно с намотките на ротора при пускане. Чрез внимателен подбор на стойността на съпротивлението пусковия момент може да бъде ограничен до около 2,5 пъти номиналния, като съответно се ограничава и пусковия ток.

При използване на електродвигатели с навит ротор се постига едновременно на­маляване на пусковия ток и увеличаване на пусковия момент.

Повредени пръстени на навит ротор

Контактни пръстени


Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline