Ремонт и производство на контактни пръстени за навити ротори

 БЛАНКА: Поръчка на контактни пръстени

 БЛАНКА: Четкодържатели

 БЛАНКА: Изолиран болт за Четкодържатели

ЕЛИН Инженеринг ООД предлага производство, възстанояване и ремонт на роторни пръстени, използвани в ел. двигатели с навит ротор.

Ремонтът на контактните пръстени на електродвигателите включва:

  • Струговане, ако са загубили цилиндричната си форма;
  • Полиране при наличие на грапавини или покрития от обгарания;
  • Зачистване при овъглявания на изолацията между контактните пръстени;
  • Замяна при наличие на дълбоки шупли или пукнатини в контактните пръстени;

Можем да реагираме при спешни ситуации, в случай на повредени роторни пръстени на електродвигателите.

На снимките може да видите произведен нов роторен пръстен и дефектиралия, който бе заменен. Пръстените са от електродвигател с навит ротор с мощност 250 kW

  • Всички произведени контактни пръстени биват изпитвани електрически за дефекти, включително изпитване с повишено напрежение 13 kV. При заявка, могат да бъдат издадени и изпитателни протоколи.
  • При възстановяване на роторни пръстени те биват цялостно почистени от остатъци на графит, прах и други.
  • Контактните пръстени се балансират, при нужда заедно с ротора на електродвигателя.
  • При ремонта на контактните пръстени от ротора на електродвигателите, те се възстановяват до състояние като чисто нови.

Пускане на електродвигател с навит роторКонтактните (роторни) пръстени се използват в асинхронните електродвигатели с навит ротор. При този тип електродвигатели в каналите на роторния пакет се поставят намотки, подобни на тези от статорния пакет. Тези електродвигатели обикновенно са трифазни.

Единият край на всяка трифазна намотка се свързва в обща точка ("звезда"), а другите три свободни края се свързват към центробежен съединител или към три медни контактни пръстена, изолирани от и фиксирани към единия край на ротора. Токът се прехвърля към тези намотки чрез четкодържатели и графитни четки, които са закрепени срещу контактните пръстени.

Пускателят на този тип електродвигатели обикновенно включва в себе си набор от активни съпротивления, които се свързват последователно с намотките на ротора при пускане. Чрез внимателен подбор на стойността на съпротивлението пусковия момент може да бъде ограничен до около 2,5 пъти номиналния, като съответно се ограничава и пусковия ток.

При използване на електродвигатели с навит ротор се постига едновременно на­маляване на пусковия ток и увеличаване на пусковия момент.

Контактните (роторни) пръстени се използват в асинхронните електродвигатели с навит ротор. При този тип електродвигатели в каналите на роторния пакет се поставят намотки, подобни на тези от статорния пакет. Тези електродвигатели обикновенно са трифазни.

Единият край на всяка трифазна намотка се свързва в обща точка ("звезда"), а другите три свободни края се свързват към центробежен съединител или към три медни контактни пръстена, изолирани от и фиксирани към единия край на ротора. Токът се прехвърля към тези намотки чрез четкодържатели и графитни четки, които са закрепени срещу контактните пръстени.

Пускателят на този тип електродвигатели обикновенно включва в себе си набор от активни съпротивления, които се свързват последователно с намотките на ротора при пускане. Чрез внимателен подбор на стойността на съпротивлението пусковия момент може да бъде ограничен до около 2,5 пъти номиналния, като съответно се ограничава и пусковия ток.

При използване на електродвигатели с навит ротор се постига едновременно на­маляване на пусковия ток и увеличаване на пусковия момент.

Повредени пръстени на навит ротор

Контактни пръстени