Искрене на колектора и ремонт

Повреден колектор на ел. двигател 315kW
Нов колектор за електродвигател BAUMULLER

 БЛАНКА: Поръчка на колектор

Колекторът е една от най-сложните части на електродвигателите. Качественият ремонт гарантира работа без искрене на колектора или със съвсем слабо допустимо искрене, осигуряващи надеждна и дългогодишна експлоатация на машините.

За да се осигури безискрова работа на колекторните електродвигатели, трябва да бъдат изпълнени редица дейности, гарантиращи сигурен контакт между четките и колектора и равномерно натоварване с ток на работните повърхности и четките. Всички дейности по ремонта на колекторите трябва да бъдат извършени от опитни специалисти, за да се гарантира качествения ремонт на колекторния електродвигател.

  • Обстъргване;
  • Издълбаване на изолацията между пластините;
  • Шлайфане;
  • Фрезоване;
  • Зачистване;
  • Запилване и други.

Колекторите се монтират на роторите при Постояннотоковите електродвигатели. Въпреки, че вече се ограничава употребата на нови постояннотокови двигатели, с изключение на задвижванията с малка мощност (използват се мини- и микррдвигатели), съществуват много производсва и машини със специални изисквания, серводвигатели и други, в които DC електромоторите са преобладаващи.

нов колектор за тягов двигател