Профилактика и диагностика на ел. двигатели и помпи

Периодичната профилактика е най-сигурният начин да избегнете ремонт и пренавиване на ел. двигатели и водни помпи, компресори и други машини.

Контролно-изпитателните операции служат за установяване на цялостното състояние на машината, нейните детайли, изолация и други.

Независимо дали става въпрос за пред-сезонна профилактика на водни помпи за басейн или преглед преди пускане на производствена линия, която не е работила дълго време. Профилактиката на Вашите машини може да спести много време и пари

 • Почистване
 • Проверка на смазването, масла и греси
  Проверка за доброто смазване на електродвигатели, редуктори, компресори и други машини - качество на лагерите и греста в тях, смазочни масла в компресорите и други.
 • Диагностика и отстраняване на загряване, шум и вибрации
  С последни технологии в областта на вибродиагностиката, проверяваме изделията за шумове и вибрации
 • Проверка и възстановяване на изолацията
  Проверка за качеството на изолацията навлажняване, изпитване на изолацията с повишено напрежение (мегер), измерване на съпротивлението на намотките и други
 • Проверка на четки, колектори, колекторни пръстени при правотокови електродвигатели, синхронни електромотори и други
Помпена станция