Други услуги, свързани с ремонта на електродвигатели, компресори и помпи

За да се постигнат най-добрите параметри на ремонтираните машини, от Сервиз Елин предлагаме допълнителни услуги, които няма да получите другаде.

Именно тези услуги гарантират параметрите на отремонтираните електродвигатели, компресори и водни помпи да са същите каквито са били, при излизането им от завода производител.

В последните години се създадоха нови топлоустойчиви изолации клас H, които позволяват в много случаи показателите, на ремонтираните електродвигатели и генератори, да бъдат значително по-добри от първоначалните.

Допълнителните услуги се прилагат когато се появят съмнения за правилната работа на електродвигателите, компресорите, помпите и друго оборудване във Вашата фирма и не разполагате с нужния квалифициран персонал.