PODARI клемна кутия

Елин Инженеринг е единственият оторизиран сервизен партньор на WEG за България, а за по-големите електродвигатели и генератори си сътрудничим и за проекти в региона - Гърция, Румъния и Сърбия.

През Юни 2021г. трябваше да извършим по спешност демонтаж, пребоядисване и монтаж на клемната кутия на синхронен генератор от новата когенерация на GETEC в Румъния.

Мощността на генератора е 12389 kVA , а напрежението 10.5kV, а теглото му е над 30 000кг!

Антикорозионното покритие на клемната кутия бе възстановено по технологията за взривозащитените електродвигатели с 3 слоя специални епоксидни и полиуретанови бои и лакове:

  • Първоначално грундиране
  • Среден слой
  • Външен защитен 

Дебелината на покритията също трябваше да бъде спазена стриктно с допуски до няколко десетки микрона.

След монтажа бе извършено и въвеждане в експлоатация с измерване на всички основни показатели на електрическия генератор, включително tan delta и други.

generator TEC GETEC klemna kutiya sled boya montirana klemna kutiya tabelka 12kVA

kabeli shema


Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline