PODARI клемна кутия

Елин Инженеринг е единственият оторизиран сервизен партньор на WEG за България, а за по-големите електродвигатели и генератори си сътрудничим и за проекти в региона - Гърция, Румъния и Сърбия.

През Юни 2021г. трябваше да извършим по спешност демонтаж, пребоядисване и монтаж на клемната кутия на синхронен генератор от новата когенерация на GETEC в Румъния.

Мощността на генератора е 12389 kVA , а напрежението 10.5kV, а теглото му е над 30 000кг!

Антикорозионното покритие на клемната кутия бе възстановено по технологията за взривозащитените електродвигатели с 3 слоя специални епоксидни и полиуретанови бои и лакове:

  • Първоначално грундиране
  • Среден слой
  • Външен защитен 

Дебелината на покритията също трябваше да бъде спазена стриктно с допуски до няколко десетки микрона.

След монтажа бе извършено и въвеждане в експлоатация с измерване на всички основни показатели на електрическия генератор, включително tan delta и други.

generator TEC GETEC klemna kutiya sled boya montirana klemna kutiya tabelka 12kVA

kabeli shema