Нови ел. двигатели и други машини

Портфолио с някои от доставките на нови ел. двигатели и други машини

450kW Постояннотоков електродвигател DC

450kW Постояннотоков електродвигател DC

През Септември 2018 година завърши производството на още един постояннотоков DC електродвигател, с два вала

Електродвигател тип MTH (MTF)

MTF (MTH) 411-6 - кранов ел. двигател

Завод за металообработване, от Северна България се свърза с нас, след като от дълго време опитвали да намерят завод, който да произведе нови ел. двигатели за техните кранове, тип МТН (MTH или MTF).

Спирачка INTORQ

Електромагнитна спирачка INTORQ

Експресна доставка на електромагнитна спирачка INTORQ 14.115.08.11, състояща се от:

  • Kотва INTORQ 14.105.08.01 с диаметър на отвора 20мм и допуск H7 по DIN 6885/1-P9
  • Магнитна част на спирачката INTORQ 14.115.08.10, 24V, с електрическа мощност 16W (дължина на кабела 400мм) и 15Nm номинален момент

 

Двигател с навит ротор 320kW 1500 оборота 525V

През м. Септември 2017г. бе завършено производството на електродвигател с навит ротор, проектиран изцяло по т.нар. "обратен инженеринг" (reverse engineering).

Бяха заявени изцяло нестандартни размери и параметри на електродвигателя, които не отговарят на стандартите нито на IEC, нито на стандартните размер.