Transformer repairs Bulgaria

Elin Engineering: Your Go-To for Transformer Repairs in Bulgaria

Searching for reliable Transformer Repairs in Bulgaria? Look no further. Elin Engineering is a trusted leader in the Bulgarian Transformers industry. With a rich history and extensive experience, we offer unparalleled quality, flexibility, and professionalism in a wide range of services.

On-Site and Factory-Based Transformer Services in Bulgaria

 • Comprehensive maintenance and repair of power, distribution, and special transformers up to 400kV.
 • Expert on-site Trafo services include the inspection and repair of active components, including power switch repairs.
 • Specialized in executing inspections and repairs of tap changers and "soft" connections through existing hatches.
 • Utilizing advanced techniques for drying the active part of the transformer.

transformator 1

Cooling System Services

 • Replacement or repair of Trafo cooling systems, including upgrades (radiators, fans, valves, control cabinets, wiring).
 • Inspection or replacement of signaling and protective equipment, ensuring the longevity of your Bulgarian Transformers.

transformator na relsi

Transformer Oil Services

 • Cutting-edge degassing, drying, and filtering of transformer oil.
 • In-depth regeneration and analysis of transformer oil, including treatments against high acidity and sulfur presence.

ТМ 2520 transformer sofia 1

Leak and Corrosion Management

 • Effective sealing of oil leaks from seals and welds.
 • Restoration of anti-corrosion protection through sandblasting and application, extending the life of your transformers in Bulgaria.

tabelka transformator

Factory-Based Services for Bulgarian Transformers

 • Specialized repair of transformer cores and windings.
 • Metal structure repairs, including the tank, cover, base, expansion, and pipelines.
 • Comprehensive corrosion protection restoration, ensuring the durability of your Trafo equipment.

TRANSFORMER TUOB 412 22 ZSE PRAGA 1

Custom Transformer Manufacturing

 • Production of new power oil transformers up to 110kV, tailored to your needs.
 • Offering new distribution oil transformers with a capacity up to 1600 kVA and voltage up to 35 kV.
 • Custom-built special transformers, including locomotive and measuring transformers from 20 kV to 35 kV.

Elin Engineering is your one-stop solution for all your Transformer Repairs in Bulgaria. With our end-to-end solutions and expertise in the field of Bulgarian Transformers and Trafo services, we guarantee reliability and efficiency. Choose Elin Engineering for unmatched quality in transformer maintenance, repair, and manufacturing.

transformer bulgarian 1

ЗА НАС

Елин Инженеринг ООД е доказан лидер в ремонта на трансформатори в България. Нашата фирма има богат опит, като ремонтът на трансформатори е ключова част от нашата дейност вече повече от 20 години. Това е най-голямата гаранция за качествената услуга, която предлагаме.

Трансформаторът е статично електромагнитно устройство, което преобразува променлив ток с едно напрежение в променлив ток с друго напрежение при същата честота. Нашите специалисти разполагат с широки знания и опит в работата с различни видове трансформатори, което ни позволява да предложим персонализирани решения за всеки наш клиент.

В Елин Инженеринг ООД, нашата мисия е да предоставяме винаги най-доброто на нашите клиенти. Нашият инженеро-технически екип разполага с нужните знания, софтуер и технологии, за да подобри и промени показателите на вашия трансформатор, чрез промяна на напреженията на трансформаторите, увеличаване на мощността, затягане и заздравяване на структурата на трансформаторите.

transformer CERB 1

УСЛУГИ

В Елин Инженеринг ООД предлагаме пълен спектър от услуги в областта на ремонта и поддръжката на трансформатори, включително:

 1. Ремонт на еднофазни и трифазни трансформатори - Извършваме ремонт на всички видове трансформатори, независимо от броя на фазите.
 2. Ремонт на двунамотачни и многонамотъчни трансформатори - Нашите специалисти могат да работят както с трансформатори с една първична и една вторична намотка, така и с трансформатори с една първична и няколко вторични намотки.
 3. Ремонт на силови трансформатори, измервателни трансформатори, заваръчни трансформатори (електрожени), изправителни трансформатори и други - Нашата фирма има опит с широк спектър от трансформатори и може да осигури професионален ремонт и поддръжка на всички тези устройства.
 4. Ремонт на ядрени и мантийни трансформатори - Разполагаме с необходимите умения и оборудване, за да ремонтираме трансформатори, независимо от начина на съединяване на ядрата и яремите - челно снадени, преплетени или навити.
 5. Ремонт на трансформатори с различни конфигурации на намотките - Можем да работим с трансформатори с концентрични намотки или трансформатори с редуващи се намотки.
 6. Ремонт на повишаващи и понижаващи трансформатори - Във всяка ситуация, в която имате нужда от ремонт на трансформатор, ние можем да помогнем.

В Елин Инженеринг ООД сме ангажирани да предоставяме най-високото ниво на обслужване на нашите клиенти. С нас можете да бъдете сигурни, че вашите трансформатори са в надеждни ръце.

transformator plovdiv 1

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline