Ремонт и пренавиване на електродвигатели

Изборът на бърз и надежден сервиз за ремонт на електродвигатели е важен за всяко производство.

Пренавит електродвигател

Елин Инженеринг ООД ремонтира над 500 асинхронни електродвигателя годишно (всеки от тях с мощност над 11kW ).

От създаването си през 1989г. фирмата е извършила някои от най-тежките ремонти на трифазни ел. двигатели с кафезен (късо съединен) ротор в България, задавайки стандартите за качество на услугата в България.

Ремонтирана намотка на ел. двигател 6000V

В Елин Инженеринг се намират едни от най-скъпите и модерни машини в България за производство на твърди секции. При ремонтите на високоволтови ел. двигатели качественото оборудване играе решаваща роля.

Статорните и роторните секции и бобини на високоволтовите електродвигатели (6kV, 11kV и др.) се изработват от проводник с профилно сечение и се формират преди полагане в магнитопровода. Това е основната разлика от електродвигателите ниско напрежение, при които кръгъл бобинажен проводник се "насипва" в статорните канали.

Елин Инженеринг предлага двете най-разпространени системи за изолация на електрически двигатели с трърди секции:

Почистване на ротор с контактни пръстени

Електродвигателите с контактни пръстени (т.нар. трифазен навит ротор) са широко разпространени в различни приложения - преси, кранове и други производства, в които е необходим плавен пуск.

Елин Инженеринг ООД предлага ремонт на всички видове електродвигатели с навит ротор и контакти пръстени, предлагайки най-висок стандарт на качество.

Елин Инженеринг предлага пълен ремонт на постояннотокови електродивгатели до 1 500kW.

Постояннотоковите двигатели се различават от променливотоковите електродвигатели по това, че към вала на DC електромоторите е монтирана специална част, наречена колектор. Колекторът преобразува постоянния ток в променлив и обратно.

Тягов електродвигател 1020kW

Тяговите електродвигатели са постоянно подложени на стрес и екстремни претоварвания.

В Елин Инженеринг знаем как да ремонтираме тягови електродвигатели, така че те да бъдат механично устойчиви, с перфектна изолация и топлинни характеристики.

В допълнение към нашата услуга за ремонт и пренавиване, ние разпоолагаме със собствени възможности за проектиране и производство на тягови мотори по поръчка спроед Вашите изисквания.

Стъпковите електродвигатели и серво моторите са машини с по-сложен дизайн и начин на работа. Техният ремонт изисква специални техники и оборудване, с които разполагаме в Сервиз Елин.

Можем да ремонтираме всички видове и марки сервомотори, стъпкови електродвигатели, шпинделни задвижвания.

Генератор WINERGY

Елин Инженеринг ООД е сервизът за ремонт на електродвигатели и генератори SIEMENS в България. Екипът ни държи постоянен контакт със заводите и инженерите на SIEMENS, което гарантира най-високо качество и запазване (дори подобряване) на заводските параметри.

Елин инженеринг ООД е най-старият съществуващ сервиз за електродвигатели в България. През годините успешно сме ремонтирали електродвигатели Сименс, до този момент не сме получили пренавит електродвигател обратно.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline