Ремонт и пренавиване на електродвигатели

Изборът на бърз и надежден сервиз за ремонт на електродвигатели е важен за всяко производство.

Пренавит електродвигател

Трифазния асинхронен електродвигател с късо съединен ротор е най-разпорстранения тип електродвигател. С развитието на честотните регулатори, значението и областите на приложени на асинхронните електромотори се увеличиха още повече, заради незаменимите нови функции и значителни спестявания на електроенергия.

Трифазният асинхронен електродвигател е здрав, надежден, без никакви механични устройства за комутация или възбуждане и е сравнително евтин.

Почистване на ротор с контактни пръстени

Електродвигателите с контактни пръстени (т.нар. трифазен навит ротор) са широко разпространени в различни приложения - преси, кранове и други производства, в които е необходим плавен пуск.

Елин Инженеринг ООД предлага ремонт на всички видове електродвигатели с навит ротор и контакти пръстени, предлагайки най-висок стандарт на качество.

Елин Инженеринг предлага пълен ремонт на постояннотокови електродивгатели до 1 500kW.

Ремонтиран ротор_на_постояннотоков_двигателПостояннотоковите двигатели се различават от променливотоковите електродвигатели по това, че към вала на DC електромоторите е монтирана специална част, наречена колектор. Колекторът преобразува постоянния ток в променлив и обратно.

Наличието на колектор и свързаните с него явления и контактни елементи, прави ремонта на правотоковите електромотори много по-сложен.

От основаването на фирмата през 1989г., ние се доказваме като експерти в ремонта на сложните DC електромотори и генератори.

Всички механични ремонти на вала, лагерните легла и роторни шийки се извършват в рамките на нашия цех, от механици с дългогодишен опит.

Старите намотки се отстраняват в специална пещ при контролирана температура, предотвратявайки увреждане на стоманата и намаляне на КПД на машината.

Пренавиването се осъществява с най-качествен бобинажен проводник, изолационни материали и импрегнация, което гарантира дългата експлоатация на машината, дори и в най-тежки условия.