В Елин Инженеринг се намират едни от най-скъпите и модерни машини в България за производство на твърди секции. При ремонтите на високоволтови ел. двигатели качественото оборудване играе решаваща роля.

Статорните и роторните секции и бобини на високоволтовите електродвигатели (6kV, 11kV и др.) се изработват от проводник с профилно сечение и се формират преди полагане в магнитопровода. Това е основната разлика от електродвигателите ниско напрежение, при които кръгъл бобинажен проводник се "насипва" в статорните канали.

Елин Инженеринг предлага двете най-разпространени системи за изолация на електрически двигатели с трърди секции:

В Елин Инженеринг се намират някои от най-добрите машини в България за производство на твърди секции, използвани в ремонта на високоволтови електродвигатели.

Статорните и роторните секции и бобини на високоволтовите електродвигатели (6kV, 11kV и др.) се изработват от проводник с профилно сечение и се формират преди полагане в магнитопровода. Това е основната разлика от електродвигателите ниско напрежение, при които кръгъл бобинажен проводник се "насипва" в статорните канали.

Елин Инженеринг може да предложи и двете най-разпространени системи за изолация на електрически двигатели с трърди секции:

Изборът на правилната технология за ремонт е изключително важен! Двата вида имат своите предимства и недостатъци, които трябва да бъдат обсъдени с клиента съгласно условията на експлоатация и ремонт на електродвигателя.

Елин Инженеринг е фирмата в Бългрия, която извършва следните ремонти с най-високо качество:

  • Ремонт на статорни и роторни намотки  
  • Подмяна или частичен ремонт на статорни и роторни магнитопроводи
  • Подмяна на лагери и лагерни възли