Електродвигателите с контактни пръстени (т.нар. трифазен навит ротор) са широко разпространени в различни приложения - преси, кранове и други производства, в които е необходим плавен пуск.

Елин Инженеринг ООД предлага ремонт на всички видове електродвигатели с навит ротор и контакти пръстени, предлагайки най-висок стандарт на качество.

 БЛАНКА: Поръчка на контактни пръстени

 БЛАНКА: Четкодържатели

 БЛАНКА: Изолиран болт за Четкодържатели

Електродвигателите с контактни пръстени (т.нар. трифазен навит ротор) са широко разпространени в различни приложения - преси, кранове и други производства, в които е необходим плавен пуск.

Елин Инженеринг ООД предлага ремонт на всички видове електродвигатели с навит ротор и контакти пръстени, предлагайки най-висок стандарт на качество.

Ремонтът включва:

 • Пълен ремонт и възстановяване;
 • Пренавиване на ротора и статора;
 • Ремонт или подмяна на контактните пръстени;
 • Ремонт или подмяна на графитните четки;
 • Ремонт или подмяна на четкодържателите, пружините или други елементи;
 • Ремонт или производство на валовете;
 • Динамично балансиране на ротора;
 • Възстановяване на пакета;
 • Изпитване и издаване на подробен изпитателен протокол;

Ние обръщаме внимание на динамичното балансиране на ротора. Сервизът разполага с 3 баланс машини SCHENCK оборудвани с модерен софтуер за управелние. 
Роторите се балансират 2 пъти:

 1. Първият баланс се извършва при извадена намотка, контактни пръстени и след почистването;
 2. Вторият е след навиването на ротора, монтажа на пръстените и импрегнирането;

Един от основните проблеми при този тип електродвигатели е изборът на подходящи пускови съпротивления, чрез които да бъдат постигнати желаните характеристики на ел. двигателя. Елин Инженеринг ООД можем да съдействаме и в избора и доставката на резистори, които да са събразени както с омическото съпротивление, така и с големината на тока.

Сглобяване на кранов двигател 55kW
Обработване на струг на навит ротор
Нов двигател с навит ротор - 6 kV
Оригинални четкодържатели и контактни пръстени
Чешки навит ротор
Повредени пръстени на двигател MTF
Четкодържатели SIEMENS
Ремонтиран кранов двигател ELMA
prenavivane-rotor
rotor-МТН711-10 У2
el-dvigatel-lift-1024x682