Ремонт и пренавиване на електродвигатели

Изборът на бърз и надежден сервиз за ремонт на електродвигатели е важен за всяко производство.

Пренавит електродвигател

Трифазния асинхронен електродвигател с късо съединен ротор е най-разпорстранения тип електродвигател. С развитието на честотните регулатори, значението и областите на приложени на асинхронните електромотори се увеличиха още повече, заради незаменимите нови функции и значителни спестявания на електроенергия.

Трифазният асинхронен електродвигател е здрав, надежден, без никакви механични устройства за комутация или възбуждане и е сравнително евтин.

Ремонтирана намотка на ел. двигател 6000V

В Елин Инженеринг се намират едни от най-скъпите и модерни машини в България за производство на твърди секции. При ремонтите на високоволтови ел. двигатели качественото оборудване играе решаваща роля.

Статорните и роторните секции и бобини на високоволтовите електродвигатели (6kV, 11kV и др.) се изработват от проводник с профилно сечение и се формират преди полагане в магнитопровода. Това е основната разлика от електродвигателите ниско напрежение, при които кръгъл бобинажен проводник се "насипва" в статорните канали.

Елин Инженеринг предлага двете най-разпространени системи за изолация на електрически двигатели с трърди секции:

Почистване на ротор с контактни пръстени

Електродвигателите с контактни пръстени (т.нар. трифазен навит ротор) са широко разпространени в различни приложения - преси, кранове и други производства, в които е необходим плавен пуск.

Елин Инженеринг ООД предлага ремонт на всички видове електродвигатели с навит ротор и контакти пръстени, предлагайки най-висок стандарт на качество.

Елин Инженеринг предлага пълен ремонт на постояннотокови електродивгатели до 1 500kW.

Постояннотоковите двигатели се различават от променливотоковите електродвигатели по това, че към вала на DC електромоторите е монтирана специална част, наречена колектор. Колекторът преобразува постоянния ток в променлив и обратно.

Стъпковите електродвигатели и серво моторите са машини с по-сложен дизайн и начин на работа. Техният ремонт изисква специални техники и оборудване, с които разполагаме в Сервиз Елин.

Можем да ремонтираме всички видове и марки сервомотори, стъпкови електродвигатели, шпинделни задвижвания.

Генератор WINERGY

Елин Инженеринг ООД е сервизът за ремонт на електродвигатели и генератори SIEMENS в България. Екипът ни държи постоянен контакт със заводите и инженерите на SIEMENS, което гарантира най-високо качество и запазване (дори подобряване) на заводските параметри.

Елин инженеринг ООД е най-старият съществуващ сервиз за електродвигатели в България. През годините успешно сме ремонтирали електродвигатели Сименс, до този момент не сме получили пренавит електродвигател обратно.