Ремонт на други машини

Освен ремонт на електродвигатели, ремонт на компресори и ремонт на водни помпи, ние предлагаме пренавиване, обслужване и ремонт на други машини катоелектромеханични спирачки, електромеханични съединители, електромагнитни маси, трансформатори и други

 Ремонт на ветрогенератори

Ремонт ветрогенераториПренавиването и ремонта на генераторите използвани за вятърни турбини, трябва да бъдат с най-високо качество. Демонтажа и свалянето на ветрогенераторите е изключително труден процес, заради отдалечените места и височината, на които са разположени вятърните турбини.
Сервиз ЕЛИН, знаем какво коства това на Вашия бизнес и затова предлагаме единствената по рода си 2 години гаранция за ремонт на ветрогенераторите.

Материалите, които използваме в ремонта на ветрогенераторите подобряват характеристиките им, гарантират работа без повреди и дори могат да предпазят ветрогенераторите в случаи на кратковременни:

  • пренатоварвания на тока при номинално напрежение
  • повишаване на оборотите на въртене над номиналните
  • експлоатация на значително пренатоварване - до 16 G

Предлагаме също и добавяне на температурни датчици на статора и лагерите, както и нагреватели против конденз в намотката.

 

 Ремонт на електромагнитни маси

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА МАСАПредлагаме ремонт на електромагнитни маси използвани за шлайф и други машини.

Електромагнитните маси са предназначени за бързо закрепване на детайли от феромагнитни материали. Намират приложение за вграждане в плоско - шлифоващи и пробивно - фрезови машини.

Главната особенност на електромагнитните маси е, че захващането и освобождаването на детайлите става чрез подаване на електрически импулс (~1s), като след захващането, за задържане на детайла не е необходимо електрическо захранване. Тази особенност при електромагнитните маси води до икономия на електроенергия и способства за отстраняване на топлинните деформации характерни за обикновенните магнитни маси. При внезапно спиране на електрозахранването детайлите остават надеждно закрепени върху работната повърхност.

 

 

 

Ремонт на електромагнитни спирачки и съединители

Ремонтирана електромагнитна спирачкаЕлектромагнитните спирачки и съединители се захранват с електричество, но предават въртящ момент механично. Затова често биват наричани електромеханични, вместо електромагнитни.

Електромагнитните спирачки се използват когато има нужда от бързо спиране на асинхронните двигатели и имат най-разнообразни приложения, но принципът им на работа е един и същ.

Големината на моментът, с който спирачката действа, изцяло зависи от големината на магнитно движещата сила и от коефициентът на триене между повръхността на спирачката и повръхността на спирания обект. За да се намали износването между двете повърхности се използва феродо с различен коефициент на триене. От коефициентът на триене зависи и силата (моментът), с която ще действа спирачката. В зависимост от приложението на електромагнитната спирачка или електромагнитния съединител е изключително важно да се подбере правилният материал. Ако имаме асинхронен двигател, който трябва да спре по-плавно избираме материал с по-нисък коефициент на триене и обратно.

При ремонта на електромагнитните спирачки/съединители, от изключително значение е дебелината на феродото! Тя трябва да бъде точно изчислена от специалист според данните на завода производител.

В чести случаи дебелината на фрикционния материал е едва няколко десетки от милиметъра и трябва да бъде изработена изключително финно, някои клиенти погрешно смятат, че спирачката не е ремонтирана качествено, заради тази малка дебелина. Това разбира се не е така! Защото, ако има прекалено много фрикционен материал, магнитното сцепление между двете повърхности ще бъде лошо и няма да се затвори магнитна верига.

Може да бъде допусната и обратната грешка, дебелината на феродото да е прекалено малка, материалите да се износят бързо и спирачката да бъде увредена необратимо.

Затова, когато се налага ремонт на електромагнитни спирачки и съединители, фирми от цяла България, знаят че мястото където тези ремонти ще бъдат извършени качествено е Сервиз Елин!

Предлагаме и нови спирачни комплекти, както и електродвигатели със електромагнитна спирачка, във вариант със и без ръчно освобождение.

Ремонт на трансформатори

Изгорял трансформатор за ремонтРемонтът на трансформатори винаги е бил част от дейността на СД "ЕЛИН Иванов и сие", вече повече от 20 години. Това е най-голямата гаранция за качествена услуга.

Трансформатор е всяко статично електромагнитно устройство, което преобразува променлив ток с едно напрежение в променлив ток с друго напрежение при същата честота.

За нас от Сервиз Елин е важно да предложим винаги най-доброто на своите клиенти. Нашият инженеро-технически екип разполага с нужните знания, софтуер и технологии за да подобри и промени показателите на вашият трансформатор, чрез промяна на напреженията на трансформаторите, увеличаване на мощността, затягане и заздравяване на структурата на трансформаторите.

В Сервиз Елин предлагаме

  • Ремонт на еднофазни трансформатори и трифазни трансформатори.
  • Ремонт на двунамотачни трансформатори (с първична и вторична намотка) и многонамотъчни трансформатори (с една първична и няколко вторични намотки).
  • Ремонт на силови трансформатори, ремонт на измервателни трансформатори, ремонт на заваръчни трансформатори (електрожени), ремонт на изправителни трансформатори и всички други видове трансформатори
  • Ремонт на ядрени трансформатори и ремонт на мантиини трансформатори.
  • В Сервиз Елин ремонтираме трансформаторите независимост от начина на съединяване на ядрата и яремите - челно снадени, преплетени или навити.
  • Ремонтираме трансформаторите без значение начина на разположение на намотките, били те трансформатори с концентрични намотки или трансформатори с  редуващи се намотки.
  • Ремонт на повишаващи трансформатори и понижаващи трансформатори. 

Талкател за кран

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline