Ремонт на други машини

Освен ремонт на електродвигатели, ремонт на компресори и ремонт на водни помпи, ние предлагаме пренавиване, обслужване и ремонт на други машини катоелектромеханични спирачки, електромеханични съединители, електромагнитни маси, трансформатори и други

 Ремонт на ветрогенератори

Ремонт ветрогенераториПренавиването и ремонта на генераторите използвани за вятърни турбини, трябва да бъдат с най-високо качество. Демонтажа и свалянето на ветрогенераторите е изключително труден процес, заради отдалечените места и височината, на които са разположени вятърните турбини.
Сервиз ЕЛИН, знаем какво коства това на Вашия бизнес и затова предлагаме единствената по рода си 2 години гаранция за ремонт на ветрогенераторите.

Материалите, които използваме в ремонта на ветрогенераторите подобряват характеристиките им, гарантират работа без повреди и дори могат да предпазят ветрогенераторите в случаи на кратковременни:

  • пренатоварвания на тока при номинално напрежение
  • повишаване на оборотите на въртене над номиналните
  • експлоатация на значително пренатоварване - до 16 G

Предлагаме също и добавяне на температурни датчици на статора и лагерите, както и нагреватели против конденз в намотката.

 

 Ремонт на електромагнитни маси

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА МАСАПредлагаме ремонт на електромагнитни маси използвани за шлайф и други машини.

Електромагнитните маси са предназначени за бързо закрепване на детайли от феромагнитни материали. Намират приложение за вграждане в плоско - шлифоващи и пробивно - фрезови машини.

Главната особенност на електромагнитните маси е, че захващането и освобождаването на детайлите става чрез подаване на електрически импулс (~1s), като след захващането, за задържане на детайла не е необходимо електрическо захранване. Тази особенност при електромагнитните маси води до икономия на електроенергия и способства за отстраняване на топлинните деформации характерни за обикновенните магнитни маси. При внезапно спиране на електрозахранването детайлите остават надеждно закрепени върху работната повърхност.

 

 

 

Ремонт на електромагнитни спирачки и съединители

Ремонтирана електромагнитна спирачкаЕлектромагнитните спирачки и съединители се захранват с електричество, но предават въртящ момент механично. Затова често биват наричани електромеханични, вместо електромагнитни.

Електромагнитните спирачки се използват когато има нужда от бързо спиране на асинхронните двигатели и имат най-разнообразни приложения, но принципът им на работа е един и същ.

Големината на моментът, с който спирачката действа, изцяло зависи от големината на магнитно движещата сила и от коефициентът на триене между повръхността на спирачката и повръхността на спирания обект. За да се намали износването между двете повърхности се използва феродо с различен коефициент на триене. От коефициентът на триене зависи и силата (моментът), с която ще действа спирачката. В зависимост от приложението на електромагнитната спирачка или електромагнитния съединител е изключително важно да се подбере правилният материал. Ако имаме асинхронен двигател, който трябва да спре по-плавно избираме материал с по-нисък коефициент на триене и обратно.

При ремонта на електромагнитните спирачки/съединители, от изключително значение е дебелината на феродото! Тя трябва да бъде точно изчислена от специалист според данните на завода производител.

В чести случаи дебелината на фрикционния материал е едва няколко десетки от милиметъра и трябва да бъде изработена изключително финно, някои клиенти погрешно смятат, че спирачката не е ремонтирана качествено, заради тази малка дебелина. Това разбира се не е така! Защото, ако има прекалено много фрикционен материал, магнитното сцепление между двете повърхности ще бъде лошо и няма да се затвори магнитна верига.

Може да бъде допусната и обратната грешка, дебелината на феродото да е прекалено малка, материалите да се износят бързо и спирачката да бъде увредена необратимо.

Затова, когато се налага ремонт на електромагнитни спирачки и съединители, фирми от цяла България, знаят че мястото където тези ремонти ще бъдат извършени качествено е Сервиз Елин!

Предлагаме и нови спирачни комплекти, както и електродвигатели със електромагнитна спирачка, във вариант със и без ръчно освобождение.

Ремонт на трансформатори

Изгорял трансформатор за ремонтРемонтът на трансформатори винаги е бил част от дейността на СД "ЕЛИН Иванов и сие", вече повече от 20 години. Това е най-голямата гаранция за качествена услуга.

Трансформатор е всяко статично електромагнитно устройство, което преобразува променлив ток с едно напрежение в променлив ток с друго напрежение при същата честота.

За нас от Сервиз Елин е важно да предложим винаги най-доброто на своите клиенти. Нашият инженеро-технически екип разполага с нужните знания, софтуер и технологии за да подобри и промени показателите на вашият трансформатор, чрез промяна на напреженията на трансформаторите, увеличаване на мощността, затягане и заздравяване на структурата на трансформаторите.

В Сервиз Елин предлагаме

  • Ремонт на еднофазни трансформатори и трифазни трансформатори.
  • Ремонт на двунамотачни трансформатори (с първична и вторична намотка) и многонамотъчни трансформатори (с една първична и няколко вторични намотки).
  • Ремонт на силови трансформатори, ремонт на измервателни трансформатори, ремонт на заваръчни трансформатори (електрожени), ремонт на изправителни трансформатори и всички други видове трансформатори
  • Ремонт на ядрени трансформатори и ремонт на мантиини трансформатори.
  • В Сервиз Елин ремонтираме трансформаторите независимост от начина на съединяване на ядрата и яремите - челно снадени, преплетени или навити.
  • Ремонтираме трансформаторите без значение начина на разположение на намотките, били те трансформатори с концентрични намотки или трансформатори с  редуващи се намотки.
  • Ремонт на повишаващи трансформатори и понижаващи трансформатори. 

Талкател за кран