Работа в Елин инженеринг - Кариери

Елин Инженеринг ООД е постоянно развиваща се фирма, която е водеща в ремонта на електродвигатели и помпи в България вече над 30 години.

Ние вярваме, че най-ценното нещо за нашата фирма не са цеховете, машините или печалбите, а хората и духът, които изграждат екипа и името ни.

Нашата семейна фирма се ръководи от три поколения сециалисти в областта на ел. двигателите и е винаги отворена към нови хора, които да допълнят нашия компактен и единен екип.

Ако смятате, че Вие сте този човек, проявявате интерес към електродвигателите или мислите, че ще Сте полезен в нашата дейност, ще се радваме да ни пишете на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да се обадите на телефон +359895581912

Ние предлагаме:

 • Работа в съответствие с българското законодателство;
 • Лидер в областта на електродвигателите в България;
 • Стабилно и сигурно работно място с възможност за персонално развитие;
 • Работа в екип от професионалисти, които ще Ви наставляват и обучат;
 • Постоянно надграждане и усвояване на нови умения;
 • Нормирано работно време Понеделник-Петък, 8:00-17:00
 • Квартира, работно облекло и транспорт

 Примерни позиции

По-долу сме събрали примерни позиции на длъжности, които евентуално биха били полезни за нашата дейност:

Елин Инженеринг ООД е постоянно развиваща се фирма, която е водеща в ремонта на електродвигатели и помпи в България вече над 30 години.

Ние вярваме, че най-ценното нещо за нашата фирма не са цеховете, машините или печалбите, а хората и духът, които изграждат екипа и името ни.

Нашата семейна фирма се ръководи от три поколения сециалисти в областта на ел. двигателите и е винаги отворена към нови хора, които да допълнят нашия компактен и единен екип.

Ако смятате, че Вие сте този човек, проявявате интерес към електродвигателите или мислите, че ще Сте полезен в нашата дейност, ще се радваме да ни пишете на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да се обадите на телефон +359895581912

Ние предлагаме:

 • Работа в съответствие с българското законодателство;
 • Лидер в областта на електродвигателите в България;
 • Стабилно и сигурно работно място с възможност за персонално развитие;
 • Работа в екип от професионалисти, които ще Ви наставляват и обучат;
 • Постоянно надграждане и усвояване на нови умения;
 • Нормирано работно време Понеделник-Петък, 8:00-17:00
 • Квартира, работно облекло и транспорт

 Примерни позиции

По-долу сме събрали примерни позиции на длъжности, които евентуално биха били полезни за нашата дейност:

Инспектор качество/Изпитател

 Инспектор качество/ Изпитател

Елин Инженеринг извършва основни и аварийни ремонти на електроцентрали, цялостна, специализирана и производствена дейност за ремонт на мощни трансформатори, генератори, високоволтови електродвигатели, резервни части, транспорт на тежки товари, вибродиагностика и балансиране, контрол на металите и регулиране на парни турбини в енергетиката.

Във "изпитателна лаборатория" се обявява свободна позиция за длъжността „Инспектор качество/ Изпитател ”

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Извършване на пълни електрически изпитвания на ремонтираните в предприятието електросъоръжения съгласно БДС
Изпитва ремонтирани електрически машини и съоръжения, без изключване на напрежението.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
1. Извършване на пълни електрически изпитвания;
2. Анализиране на резултатите от изпитването;
3. Даване на мнение за причините, поради които съответното електросъоръжение не е годно за експлоатация;
4. Оформяне на резултатите от проведените изпитания с мнение за годността на електросъоръжение в официален протокол с подпис и дата;
5. Представяне на готовия протокол от изпитването на началник цех.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Висше или средно специално техническо образование ( напр. електороенергетика, електрообзавеждане и др.);
2. Професионален опит на подобна длъжност – мин. 3 години в областта на изпитване на електросъоръжения;
3. Способност за самостоятелно организиране на трудовата дейност;
4. Да познава технологията на изпитване, основното технологично оборудване;
5. Компютърна грамотност;
6. Възможност за командировки;

Ако проявявате интерес и смятате, че отговаряте на нашите изисквания, моля, изпратете Вашата автобиография.
Гарантираме пълната конфиденциалност на Вашата кандидатура.
За интервю ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

ПРИМЕРНИ ПОЗИЦИИ

По-долу, сме събрали описания на примерни позиции, които предлагаме.

Организатор производство

 Организатор производство

Организира и диспечира произвоствения процес. Работи с ERP системата като с нейна помощ ежедневно планира, отчита и оптимизира производството на готови изделия, възли и детайли за постигане на най-добър резултат и максимално използване на човешките ресурси и технологичното оборудване и спазване на сроковете на изпълнение на постъпилите поръчки. Следи за спазване на технологичната дисциплина и изискванията на техническата документация. Следи за спазването на трудовата дисциплина и правилата за безопастност на труда, подреждането и хигиената в производствените помещения и всяко работно място, използването от работниците на регламентираното фирмено работно облекло. Своевременно сигнализира за необходимото обезпечаване с материали и комплектовка, инструменти и приспособления за да може да функционира нормално произвоствения процес

Познания на основните нормативни актове, свързани с:
1. Трудово и осигурително законодателство;
2. Здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопастност и опазване на околната среда;
3. Нормативни актове и вътрешни инструкции относно техническите изисквания към произвежданата в цеха продукция, технологичните правила и оборудване.
4. Компютърна грамотност: Работа с програмни продукти, свързани със системите за управление.
5. Професионален опит.
6. Лични качества - инициативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип.

Инженер-конструктор

 Инженер-конструктор

Създава конструктивна документация на електродвигатели, машини, детайли и възли от тях, както и приспособления за производството им.

Добри познания в областта на електрическите машини - съвременни тенденции в конструкциите и технологиите, машиностроенето, механична обработка на металите, допуски и сглобки.
Трябва да има добра компютърна грамотност, да може да работи с CAD системи за предпочитане Solid Works. Познания за работа с CAM-системи е предимство.
Висше техническо образование.