Филтри за инвертори

RFI (ЕМС) филтри против смущения от честотните регулатори

"Електромагнитна съвместимост (EMC) е свойството на електронно устройство да работи задоволително в неговата електромагнитна среда, без да оказва влияние върху обкръжаващите го устройства или да се влияе от тях."

Всички електронни и електрически устройства си взаимодействат, когато са свързани помежду си или когато са близо едно до друго. Всички сме виждали интерференцията (смущенията), например в телевизор, когато близо до него е поставен GSM апарат.

Честотните регулатори за управление на асинхронни електродвигатели причиняват такива смущения на електронното оборудване около тях.
Това се дължи на широчинно-импулсната модулация и последващите от нея токови импулси, които се предават към захранващата мрежа и електронното оборудване наоколо, чрез кабелите към електродвигателя или чрез самия инвертор.

Елин Инженеринг ООД предлагаме на най-ниски цени филтри за честотни преобразуватели против радиочестотни смущения, на южнокорейската фирма LSis. Тези филтри са известни още като RFI филтри, шумозаглушителни филтри или EMC филтри

Честотен регулатор iG5A с монтиран към него ЕМС филтър
Свързване на инвертор, RFI филтър и електродвигател
e-max.it: your social media marketing partner
Елин Инженеринг ООД
ПЛОВДИВ: 4141 Трилистник,
Индустриален път №1

Тел: 0886 319 893
GSM/Viber/WhatsApp:
+359 (0) 895 581 912
Email:elin@eldvigateli.com
Skype:elin-engineering