Филтри за инвертори

RFI (ЕМС) филтри против смущения от честотните регулатори

"Електромагнитна съвместимост (EMC) е свойството на електронно устройство да работи задоволително в неговата електромагнитна среда, без да оказва влияние върху обкръжаващите го устройства или да се влияе от тях."

Всички електронни и електрически устройства си взаимодействат, когато са свързани помежду си или когато са близо едно до друго. Всички сме виждали интерференцията (смущенията), например в телевизор, когато близо до него е поставен GSM апарат.

Честотните регулатори за управление на асинхронни електродвигатели причиняват такива смущения на електронното оборудване около тях.
Това се дължи на широчинно-импулсната модулация и последващите от нея токови импулси, които се предават към захранващата мрежа и електронното оборудване наоколо, чрез кабелите към електродвигателя или чрез самия инвертор.

Елин Инженеринг ООД предлагаме на най-ниски цени филтри за честотни преобразуватели против радиочестотни смущения, на южнокорейската фирма LSis. Тези филтри са известни още като RFI филтри, шумозаглушителни филтри или EMC филтри

Честотен регулатор iG5A с монтиран към него ЕМС филтър
Свързване на инвертор, RFI филтър и електродвигател
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline