Анласери за двигатели с навит ротор

Потапящи съпротивления за плавен пуск

КАТАЛОГ: Пускови съпротивления


Пускови съпротивления за двигател с навит роторПотапящите резистори за плавен пуск (т.нар течни пускатели, водни пускатели) са тип буферни съпротивления са значително по-добри от използваните в миналото стъпково-регулирувеми резистори.

Предимствата им пред традиционните "съпротивления за пуск" са многобройни и подобряват значително пусковия процес на големи електродвигатели с навит ротор.
 
Чрез свързване на т.нар. "потапящ резистор" към ротора на двигателя се реализира автоматична промяна на съпротивлението, безстъпково, в предварително определен интервал от време.
 
Тази плавна промяна в пусковия ток, осъществява гладъко и плавен, максимално близък до перфектния пуск.
 
В сравнение с другите типове пускатели за двигател с навит ротор,  "Потапящи съпротивления за плавен пуск" предлагат:

  • много по-добър начин за автоматизация;
  • много по-малък пусков ток;
  • по-добра енергийна ефективност;
  • много по-малкo потенциални електро-механични проблеми;
Този тип е изключително подходящ за пускания в режим на претоварване
Световнопризнат метод за пускане на големи съоръжения с тежък режим на старт със значително претоварване като топкови мелници, трошачки, подемници, транспортьори, компресори и други.
 
  • Много по-добро добро представяне и характеристики, в сравнение с останалите пускатели.
  • Малък пусков ток (не повече от 1.3 пъти номиналния)
  • Възможност за 5-10 непрекъснати пускания
  • Пускането е гладко, с минимално механично натоварване.
Електродвигателят може да бъде стартиран с по-ниско напрежение. Електродвигатели с номинално напрежение 6000V или 380V, могат безпроблемно да бъдат пуснати с напрежение 5,5kV или 340Ж.
 
Опростената и надеждна структура, позволява лесна автоматизация, лесен монтаж и поддръжка.