Пускатели звезда-триъгълник

Плавно развъртане на ел. двигатели, чрез превключване на намотката

КАТАЛОГ И ЦЕНИ: Пускатели звезда-триъгълник


puskatel zvezda triagalnik

Valiadis България предлага пускатели "звезда-триъгълник" за плавен пуск на електродвигатели. Поддържаме на склад фабрично окабелени пускатели за електродвигатели с мощност до 75kW. При заявка от страна на клиента и когато натоварването и приложението на машината позволяват, можем да изработим и пускатели за по-голяма мощност.

Пускане на електродвигател звезда-триъгълник (star-delta) се осъществява чрез превключване на статорната намотка от свързване "звезда" в свързване "триъгълник" по време на развъртанете, това е възможно само, когат при нормална работа на електромотора статорната му намотка да бъде свързана в "триъгълник", т.е. намотката на всяка фаза да бъде захранена не с фазното, а с линейното напрежение на мрежата, към която ще се включва електродвигателя.

За да се пусне асинхронен електродвигател по този начин е необходимо номиналното напрежение означено на табелката да бъде "Δ/Y 380/220V" и в клемната кутия на ел. двигателя да бъдат изведени 6-те края на фазните намотки.

Начин на работа

В началото статорната намотка се свързва в "звезда". Работата на ел. двигателя тук представлява пускане при понижено напрежение с всичките му предимства и недостатъци. За да може да се развърти работният механизъм, въртящият момент трябва да бъде по-голям от съпротивителния за всички стойности на хлъзгането. Това означава, че изравняването на момента на електродвигателя със съпротивителния момент трябва да настъпи в стабилната част от характеристиката на двигателя.

Характеристики на електродвигател звезда и триъгълник

На графиката (б) е показан случай, когато са изпълнени и двете условия за правилно превключване, т.е. изравняването на моментите става в стабилната част на характеристиката. Вижда се, че стойността и продължителността на пусковия ток в свързване "триъгълник" са малки, а това е от значение за захранващата мрежа.

При този начин на пускане в сравнение с директното пускане (свързване на намотките в "триъгълник"), приложеното към отделните фази на намотката напрежение се намалява √З пъти (около 58% от захранващото). В резултат на това фазния пусков ток на статорната намотка се намалява също √з пъти, а пусковият момент - 3 пъти.

  • Пик на тока I = 1,5 до 2,6 пъти номиналния ток;
  • Пик на момента М = 0,2 до 0,5 номиналния момент.

При ускоряване на ел.двигателя скоростта му ще се стабилизира, когато неговият нарастващ момент стане равен на съпротивителния. Това обикновенно става при около 75-85% от номиналната скорост. В този момент пускателят ще изключи контактора "звезда" и ще включи контактор "триъгълник", което води до включване на намотките към пъпното захранващо напрежение и работата на двигателя преминава към нормалните му характеристики.
Времето за работа в "звезда" се управлява от таймер, който се настройва по предписание от 0 до 30 секунди, в зависимост от типа на задвижването, за да се даде оптимален период за работа в режим "звезда" (превключване при равновесна скорост). От особена важност е също и преходното време от "звезда" към "триъгълник", за което специлизирания таймер е проектиран да осигури период 30-50 ms между отварянето на контактор "звезда" и затварянето на контактор "триъгълник". Това позволява да бъдат потушени дъгите по време на превключването. Двата контактора трябва да са механично и електрически блокирани, за да се предотврати едновременното им включване.

При изключване на контактор "звезда" токът към електродвигателя се прекъсва до включването на контактор "триъгълник". Тъй като намотките са с голяма индуктивност това изпреварва токовия удар, който макар че е краткотраен, има достатъчно висока стойност (в зависимост от типа на електромотора).

Пускателите "звезда-триъгълник" се прилагат при машини, които нямат висок съпротивителен момент при пускане, или които нормално се пускат на празен ход.

Относително високия пик на тока по време на прехода от "звезда" в "триъгълник", който е характерен за този вид пускане, означава, че където трябва да бъдат използвани големи електродвигатели над определени категории, са необходими някои форми за ограничаване на тока:

  1. Въвеждане на закъснение от 1-2 секунди - по време на преминаването от "звезда" в "триъгълник", което ефективно ще редуцира нивото на пика на преходния ток. Трябва да се отбележи, че това решение може да се използва само при товари с ниска инерция, за да се избегне твърде голямото спадане на скоростта по време на прехода;
  2. Пускане на 3 етапа, "звезда-триъгълник" + активно съпротивление при "звезда" - преходният пик на тока все още съществува, но неговата стойност се ограничава чрез активните съпротивления, които са във веригата за около 3 секунди след преминаването от "звезда" към "триъгълник".
  3. Пускане "звезда-триъгълник" + активни съпротивления и затворен преход - групата активни съпротивления се включва във веригата преди да отвори контактор "звезда". По този начин токът на двигателя практически не се прекъсва никога и така също се елиминира пика на прехода.

Най-доброто решение за приложения с тежко пускане са електронни блокове за плавно пускане, наречени софт-стартери("Soft start"), единственият им недостатък в сравнение с пускателите "звезда-триъгълник" е по-високата им цена.

За поръчка и запитване

Телефон: 031 499 188

Email: elin@eldvigateli.com

Skype: elin-engineering

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline