Софт-стартери

Плавно пускане на електродвигатели

magazin soft starteri

Ценова листа софтстартери - доставка до 24-48ч.

 Свържете се с нас за по-евтини модели и ценови отстъпки.

  КАТАЛОГ: СофтСтартери Aucom EMX4

AuCom EMX4 е най-висок клас софтстартер от ново поколение, благодарение на технологията XLR-8 за адаптивен контрол на пускането, този софт-стартер предлага безпрецедентно ниво на контрол над ускорението и спирането на електродвигателя. Използвайки XLR-8, софт-стартерът първо "научава" характеристиките на електродвигателя по време на спиране и пускане, след което се настройва за най-добри резултати.

софтстартерът EMX4 е прецизен, надежден и лесен за употреба, което го прави идеалното решение както за бърза настройка така и за прецизен контрол на електродвигателя.

Софт-стартерите вече имат все повече функции и настройки, целта на AuCom е въвеждането в експлоатация, работата и диагностиката на продуктите да бъдат максимално бързи и лесни. Режимът QuickSetup е опция, с която електродвигателят се пуска за секунди, а на екрана излизат данни за работата му в реално време.

Размерите на Софт-стартерите EMX4 са най-малките в тяхния клас с най-различни опции по окабеляването, това пести разходи по монтажа, тъй като се намаляват размерите и изискванията за пространство на контролните панели.

Товари с малка инерция - помпи и конвейри

XLR-8 предлага прецизен контрол на спирането и е идеален за производства, изискващи плавен софт-стоп. Перфектен за товари с малка инерция като някои водни помпи и конвейри, като елиминират ефекта на хидравличните удари (водния чук)

Товари с голяма инерция - циркуляри, мелници

За товари с голяма инерция XLR-8 Ви позволява да контролирате прецизно спирането на електродвигателя. По-краткото време за спиране увеличава ефективността на производството, намаляйки паузите между работните цикли

AuCom EMX4 е софтстартер от ново поколение, благодарение на технологията XLR-8, Адаптивен контрол на пускането, този софт-стартер предлага безпрецедентно ниво на контрол над ускорението и спирането на електродвигателя. Използвайки XLR-8 софт-стартера първо научава характеристиките на електродвигателя по време на спиране и пускане, след което се настройва за най-добри резултати.

софтстартерът EMX4 е прецизен, надежден и лесен за употреба, което го прави идеалното решение както за бърза настройка така и за персонализиран контрол на електродвигателя.

Софт-стартерите разполагат с все повече функции и настройки, целта на AuCom е въвеждането в експлоатация, работата и диагностиката да бъдат максимално бързи и лесни. Режимът QuickSetup е опция, с която електродвигателят се пуска за секунди, а на екрана излизат данни за работата му в реално време.

Размерите на Софт-стартерите EMX4 са най-малките в тяхния клас, това пести разходи по монтажа, тъй като се намаляват размерите и изискванията за пространство на контролните панели.

Характеристики

 • Голям екран и LED за контрол в реално време
 • Бутони за старт,стоп,рестарт
 • IP65 подвижна клавиатура
 • Уникална система за окабеляване позволява достъп отгоре, отдолу и отляво
 • XLR адаптивно ускорение
 • Режим за пускане без промяна на тока
 • Kickstart
 • XLR-8 адаптивно намаляване на скоростта
 • TVR софт-стоп
 • Режим спирачка
 • Термичен модел на електродвигателя
 • Вход за термистори от електродвигателя
 • Защита срещу поредност на фазите
 • Минималнотокова защита
 • Максималнотокова защита
 • Защита срещу увеличено време за пускане
 • Защита срещу промяна на захранваща честота
 • Защита срещу претоварване на електродвигателя
 • Защита срещу дебаланс на фазовия ток
 • Защита срещу земно съединение
 • и др
 • Програмируем автостарт/автостоп
 • Допълнително захранване 24VDC
 • Вход за PT100
 • Дистанционно управление
 • и други

Какво е софтстартер?

Управлението на електромоторите чрез традиционните апарати за включване/изключване (стандартни контактори) покрива широк спектър от приложения за задвижване. От друга страна, този метод води до ограничения, които може да се окажат неудобни при определени приложения, а именно:

 • пик на тока по време на пускане може да повреди друга апаратура, свързана към същото захранване;

 • внезапен механичен тласък при пускане/спиране може да бъде нежелан при определени машини или за безопасността на обслужващия персонал.

Пускателите за плавно пускане/спиране елиминират тези неудобства при управление на асинхронни ел. двигатели и предлагат:

 • Управление на ускоряването
  Достигане скоростта на електродвигателя може да се управлява линейно или по "S" крива на нарастване, която може да се настройва и да се променя времето за нарастване.
 • Управление на забавянето
  Когато се изключи захранването към електродвигател, забавянето му се дължи на товаровия момент на задвижваната машина (естествено забавяне). Пускателите за плавно пускане/спиране позволяват това забавяне да бъде управляемо чрез линейна или "S" характеристика, която не зависи от "рампата" на ускоряване. Тази т.нар. "рампа" може да се настройва според времето на прехода от устойчива скорост към междинна скорост или нула:
  - по-малко от естественото време на забавяне;
  - по-голямо от естественото време на забавяне.

Кога се използва плавен пуск и софт-стартери

 • Плавно пускане / плавно спиране
 • Електронна настройка на термичната защита за всички типове електродвигатели
 • Изделия с повишена устойчивост
 • Изделия, отговарящи на международните стандарти
 • Диалог на място и от разстояние (комуникация по стандартни мрежи)
 • Простота при избора и монтажа
 • Локално извеждане на основните параметри: ток, момент, cos ср и т.н.
 • Управление при пускане / спиране:
  - управление по момент (патент на Schneider Electric);
  - свеждане до минимум температурата на електродвигателя;
  - постоянно ускоряване или забавяне;
 • Термична защита с възможност за настройване при всички електродвигатели:
  - възможност за избор на клас на изключване, според БДС EN 60947-4-1;
  - фабрични настройки за клас 10 при нормални условия и клас 20 при тежки условия на работа (висока инерция или често пускане);
  - извеждане термичното състояние на електродвигателя: логически изход за предупреждение и аварийно реле.
 • Устойчивост и надежност
  - откриване въртеливо движение на товара при повреда в захранването;
  - пълно съответствие на Европейски норми за електромагнитна съвместимост (ЕМС).

Основни приложения

Помпи

 • Постоянно ускоряване или забавяне: елиминират се хидравличните удари
 • Защита срещу ниски натоварвания (отводняване)
 • Защита срещу високи натоварвания (задръстване)
 • Защита срещу обръщане посоката на въртене
 • Настройваема защита за потопяеми помпи
 • Възможност за централизирано наблюдение
 • Автоматично повторно пускане след отстраняване на авария

Компресори

 • Ограничаване тока при включване, пада на напрежение и мощността
 • Елиминиране на механичните удари и следене посоката на въртене
 • Настройваема термична защита
 • Възможност за автоматично разтоварване при престой
 • Вентилатори
 • Плавно пускане и спиране: елиминиране на приплъзването и износването
 • Настройваема термична защита
 • Оптимизация на пусковия ток и мощността
 • Възможност за спиране, като се намалява времето и риска от злополуки
 • Избягване на прегряване и/или спирачен момент при блокиране

Конвейри

 • Постоянно ускоряване / забавяне без сътресения
 • Защита на транспортирания материал или износване на конвейра
 • Защита срещу претоварване
 • Централизирано наблюдение

banner-emx3

Основни режими на работа на софтстартера

Еднопосочен
Даден електронен преобразуващ апарат се нарича еднопосочен, ако провежда енергията само в посока "захранване-товар". Спиране до пълен покой може да бъде постигнато при приложенията за променлив ток чрез свързване на спирачни резистори, които разсейват акумулираната енергия в движещите се части.

Реверс
Даден електронен преобразуващ апарат се нарича реверсивен или двупосочен, когато позволява енергията да протича в двете посоки "захранване-товар" и "товар- захранване". Спирането следователно може да бъде постигнато чрез изпращане на акумулираната енергия от движещите се части обратно към захранването.

Постоянен момент
Казва се, че режимът на работа е при постоянен момент, когато на електромотора се подава номинален момент, независимо от скоростта.

Постоянна мощност
Казва се, че режимът на работа е при постоянна мощност, когато ел. двигателят упражнява момент, който е обратно пропорционален на ъгловата скорост. Това е случай, например, когато ъгловата скорост на хаспел очевидно трябва да се намали, като се увеличава диаметъра на барабана, за да може да събере въжето.

Задвижващ товар
Казва се, че даден товар е задвижващ, когато поражда ускоряваща сила, действаща по посока на движението. Например, електродвигателя на подемна машина трябва да развива спирачен момент при спускане, за да се компенсира ускоряващата сила, породена от товара.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline