Спирачни резистори

Резистори за динамично трансформиране на енергията при намаляване на скоростта на ел. двигателя

Какво е спирачен резистор?

Модул за управление на спирачен резисторСвойството на резисторите за разсейване на топлината може да се използва за забавяне на механична система. Този процес се нарича динамично спиране и такъв резистор се нарича динамичен спирачен резистор.

За да забави електрическия мотор, кинетичната енергия се трансформира обратно в електрическа енергия. Тази енергия се разсейва с помощта на мощен резистор.

Динамичното спиране може да бъде реостатично и регенеративно.

При реостатичното спиране енергията се разсейва като топлина в резисторa. При регенеративно спиране електрическото захранване се връща обратно в системата, но това приемуществу има значително по-висока цена на инвертора.

Свържете се с нашите специалисти, за да получите повече информация и евентуална оферта за регенеративните ни честотни регулатори, намиращи приложение в различни сфери, но най-вече в електрическите генератори при малки ВЕЦ и други.

Спирачните резистори се използват както за малки електродвигатели от 0,75кВт, така също и за големи тягови ел. двигатели във влакове или трамваи. Голямо предимство пред триещите спирачни системи е по-малкото износване и по-бързото спиране.

Предимства на динамичните спирачни резистори пред спирането с триене:

  • По-малко износване на компонентите.
  • Контролиране напрежението на мотора в безопасни граници.
  • По-бързо спиране на AC и DC двигатели.
  • По-малко обслужване и по-висока надеждност.

Резисторна технология

спирачен резистор

Спирачните резистори имат относително ниски омични стойности и висока мощност. Поради това резисторът навит от проводници е най-популярното решение. Често те имат керамично ядро и са напълно заварени. Спирачните резистори обикновено се монтират в рамка, за да осигурят безопасно разстояние от други части. За да се увеличи способността за разсейване, рамките често се изпълняват с охлаждащи ребра, вентилатори или дори водно охлаждане.

Спирачни резистори за честотни инвертори

Повечето DC мотори се държат като генератори веднага щом бъдат извадени от захранването. Получената енергия може да се разсее чрез свързване на мощния резистор като товар.

При Асинхронните електродвигатели въртящото се магнитно поле в статора предизвиква магнитно поле. Спирачните резистори се използват за приложения, при които скоростта на ел.мотора надвишава скоростта, която е зададена от инвертора (VFD) или когато се изисква бързо отрицателно ускорение. Спирачните резистори могат да осигурят контролирано спиране при увеличен въртящ момент.

Ако скоростта на въртене на ел. мотора надвиши зададената синхронна скорост от инвертора, двигателят ще действа като генератор. Излишъкът от енергия ще бъде подаван обратно в честотния регулатор VFD и ще увеличи напрежението на DC шината.

Колкото по-голяма е разликата в скоростта между двигателя и задвижването, толкова повече енергия ще бъде върната обратно. Изключително важно е  да бъде избран правилния спирачен резистор.

Колкото по-ниска е омичната стойност на резистора, толкова по-бързо той може да спре мотора и толкова повече топлина генерира ще генерира.

За да се компенсира това, резисторът трябва да е по-голям или да се използва подходящ радиатор. Специалистите на Елин Инженеринг могат да изчислят мощността на резистора така, че температурата му по време на работа да остане под допустимите граници. Диапазонът на съпротивлението обикновено се ограничава с минимална стойност (за предотвратяване на претоварване) и максимална стойност (за способност за разсейване на ниска мощност).