Независимо охлаждане IC 416

Принудително охлаждане на електродвигатели, работещи при понижени обороти.

Комплектите за независимо охлаждане на електродвигатели се използват в случаите, когато скоростта на ел. двигателите се регулира от честотни управления за скорости по-ниски или по-високи от номиналните:

  • Ако електромоторът работи при ниски обороти, статорът трябва да се обдухва принудително за да се поддържа нужната работна температура;
  • Принудително охлаждане на електродвигателите се налага и в случаи когато електродвигателят се върти с по-висока от номиналната честота (overspeed). Тъй като шумът от вентилаторната перка е твърде висок и не е в съответствие с допустимите стойности на стандарта IEC 34-9;
  • Намират приложения и в при режими на работа с голям брой пуск/стопове или променливи натоварвания;

Принудителното охлаждане на електродвигатели VALIADIS се състои от:

  • Малък трифазен електродвигател с независимо захранване;
  • Подходяща вентилаторна перка съобразена с габарита и изискванията за охлаждане на електродвигателя;
  • Нов по-дълъг вентилационен капак, който позволява освен моторът и перката за принудително охлаждане, към валът на електродвигатеял да бъде монтиран и енкодер, когато е необходимо.

Елин Инженеринг поддържаме на склад комплекти за независимо охлаждане на електродвигатели до габарит 355.

Независимо охлаждане, монтирано на ел. двигател

Кога да използваме независимо охлаждане

За поръчка и запитване

Телефон: 031 499 188

Email: elin@eldvigateli.com

Skype: elin-engineering

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline