Независимо охлаждане IC 416

Принудително охлаждане на електродвигатели, работещи при понижени обороти.

Комплектите за независимо охлаждане на електродвигатели се използват в случаите, когато скоростта на ел. двигателите се регулира от честотни управления за скорости по-ниски или по-високи от номиналните:

  • Ако електромоторът работи при ниски обороти, статорът трябва да се обдухва принудително за да се поддържа нужната работна температура;
  • Принудително охлаждане на електродвигателите се налага и в случаи когато електродвигателят се върти с по-висока от номиналната честота (overspeed). Тъй като шумът от вентилаторната перка е твърде висок и не е в съответствие с допустимите стойности на стандарта IEC 34-9;
  • Намират приложения и в при режими на работа с голям брой пуск/стопове или променливи натоварвания;

Принудителното охлаждане на електродвигатели VALIADIS се състои от:

  • Малък трифазен електродвигател с независимо захранване;
  • Подходяща вентилаторна перка съобразена с габарита и изискванията за охлаждане на електродвигателя;
  • Нов по-дълъг вентилационен капак, който позволява освен моторът и перката за принудително охлаждане, към валът на електродвигатеял да бъде монтиран и енкодер, когато е необходимо.

Елин Инженеринг поддържаме на склад комплекти за независимо охлаждане на електродвигатели до габарит 355.

Независимо охлаждане, монтирано на ел. двигател

Кога да използваме независимо охлаждане

e-max.it: your social media marketing partner

За поръчка и запитване

Телефон: 031 499 188

Email: elin@eldvigateli.com

Skype: elin-engineering

Елин Инженеринг ООД
ПЛОВДИВ: 4141 Трилистник,
Индустриален път №1

Тел: 0886 319 893
GSM/Viber/WhatsApp:
+359 (0) 895 581 912
Email:elin@eldvigateli.com
Skype:elin-engineering