Енкодери за електродвигатели

Инкрементални и абсолютни енкодери, резолвъри и тахогенератори - KUBLER и ELTRA

Енкодерите са електро-механични устройства, които контролират позицията и ъгловата скорост на въртящи се оси.

Името на Инкременталните енкодери идва от това, че те следят нарастването (разликата) в отношение от референтна позиция, независимо от посоката на въртене на електродвигателя.

Инкременталния енкодер може да следи посоката, скоростта и ускорението, чрез броя импулиси създадени от въртенето на електродвигателя. Нулевата (неутралната) точка трябва да бъде настроена при всеки старт.

Елин Инженеринг ООД сме представители на енкодерите Kubler и Eltra за българския пазар, но можем да доставим енкодер на всеки производител или да намерим заместител със същите параметри.

Предлагаме енкодери с плътен или кух вал (проходен отвор), магнитни и оптични енкодери.

Може да разчитате на Елин Инженеринг за присъеднияването на всички типове енкодери, към Вашите електродвигателите .

Enkoder-Eltra

Eltra Encoder

hengstler encoder

hengstler enkoder