Автоматичен прекъсвач

Прекъсва пусковата намотка на монофазни електродвигатели

Монтира се на ротора на монофазен електродвигател, в комплект с центробежни тежести, които прекъсват електрическата връзка на монофазната намотка

Центробежен прекъсвач за монофазен двигател помпа "Вида" - 21,40 лв. без ДДС

24 лв. без ДДС