Секции, полюси, бобини

Предварително оформени статорни и роторни секции и бобини, готови за монтаж

Като допълнение към качествения ремонт на ел. двигатели високо и ниско напрежение, предлагаме и производство на "готови-за-монтаж" комплекти намотки за ротори или статори средно/високо напрежение.

Елин Инженеринг ООД е българската фирма, която разполага с опита, уменията и пълен набор от машини за производство на т.нар. твърди секции, използвани във високоволтовите и други електрически машини.

polus sinhronen rotorПолюсни бобини
sekcii rotor DCСекции за ротори на DC двигатели
sekciy tyagovi dvigateliСекции за тягови ел. двигатели
sekciya resin richТвърди секции за статори 6000V
sterzhen rotorСтержени и щабове
VPI skeciiСекции VPI
 

ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

При номинални напрежения над 1000V статорната намотка, в зависимост от мощността на електрическата машина, се изпълнява на секции или стерженов тип.

Елин Инженеринг разполага разполага с оборудване и технология за изпълнение на Resin Rich и VPI.

При "Resin Rich" изолационна система консолидацията на изолационната лента се извършва в дълбок вакуум по технологията "хидро-вакуумно опресоване" (ХВО), а при ВПИ технологията се използва специална инсталация.

В двете технологии се използват специални изолационни ленти, доставени от водещи световни производители като ISOVOLTA и VONROLL.

Разполагаме с оборудване за машинно нанасяне на главна изолация в активната част и челата на секцията.

Автоматизирания процес на изготвяне на изолационната система гарантира както равномерно разпределение на влаганите материали по дължина на секцията, така и равномерен опън, всичко това води до изработка на главна изолация с хомогенно разпределен изолацоинен материал, гарантиращ равноомерно рапределен в обема градиент на електрическото поле.

В зависимост от работното напрежение се изработва короно-защита, като за целта се подбират проводяща и полупроводяща лента с подходяща V/А характеристика.

Изработените и по двете технологии изолационни системи се отличават с ниско ниво на частични разряди и ток на утечка, с висока диелектрична якост, коефициент на запаса ks = 2 ÷ 3, ks =Ubr.v/Utest),(Utest=3.5*Unom).

Всичко това взето заедно предопределя експлоатационен ресурс от порядъка на на 20-30 години.

РОТОРНИ БОБИНИ, СЕКЦИИ, ЩАБОВЕ

Бобините на роторните полюси се изработват от медна шина с чистота 99,99%, изолирана с висококачествени материали. Възбудителната намотка е изработена от медна шина с правоъгълно сечение. Опресована на 2000 тонна преса, конструктивно е предвидено на издържат на най-тежките аварийнни режими, като пре-обороти и к.с. Демпферната намотка се изработва от мед или месинг.

ИЗПИТВАНЕ

Елин Инженеринг ООД е сертифициран по международните стандарти за управление на качеството и прилага стриктно своята ISO 9001.

В процеса на производство на твърдите секции на всички етапи на изпълнение на отделните компоненти се извършват контролни изпитвания за проверка на качеството. Контролират се геометричните размери, качеството на изпълнение, състоянието на изолацията на елементите и на готовите намотки.

Особено внимание се обръща на контрола на изолацията на намотките и извършваме 100% контрол на техните елементи на всеки технологичен етап от изработването до монтажа им.

Контролът задължително включват изпитване с високо напрежение, в съответствие с обявеното напрежение на намотката и изискванията на стандартите. След завършване на монтажа се снемат характеристиките и се проверява съответствието с проектните данни.

Без значение от вида и сложността, ние можем да ги предложим, като дългогодишният ни опит говори сам.

Предварително оформени котвени бобини - предлагаме стандартни котвени бобини, предварително оформени в различни дизайни.

  • Секции и щабове за тягови електродвигатели с колектори с изолирани прорезни секции, изрязани по размер
  • Секции и щабове за тягови електродвигатели с "дълги" колектори за заваряване преди колектора
  • Намотка на бримка
  • Спирални секции
  • Вълнова намотка
  • Роторна намотка с двоен дизайн

Предварително оформени статорни секции - Без значение дали става въпрос за ниско, средно или високо напрежение, ние произвеждаме предварително оформени статорни секции в различни дизайни.

  • Секции с прекъсната изолация
  • Секции с непрекъсната изолация
  • Секции за ниско напрежение с двуслойна изолация за статори с полузатворени канали
  • Стержини