Перки за електродвигатели

Вентилационни перки за охлаждане на електромотори

Електродвигателите се загряват в резултат на своята работа, електрическите и механични загуби.


Загубите в статора, намотката и други също така се увеличават при пускане на електродвигателя, при динамично спиране или повишаване на товара. Охлаждането на електрическите мотори е задължително за да осигури постоянния поток на топлината към охлаждащата среда, например въздух. Различните методи за охлаждане на въртящи се електрически машини (електродвигатели) са класифицирани в стандарта от IEC (Въртящи се електрически машини. Част 6: Начини за охлаждане (IC код) (IEC 60034-6:1991)).

КАТАЛОГ (НОВ): Вентилаторни перки за електродвигатели

КАТАЛОГ (СТАР): Вентилаторни перки за електродвигатели

КАТАЛОГ: Каталог Вентилационни капаци

Електродвигателите се загряват в резултат на своята работа, електрическите и механични загуби.
Загубите в статора, намотката и други също така се увеличават при пускане на електродвигателя, при динамично спиране или повишаване на товара. Охлаждането на електрическите мотори е задължително за да осигури постоянния поток на топлината към охлаждащата среда, например въздух. Различните методи за охлаждане на въртящи се електрически машини (електродвигатели) са класифицирани в стандарта от IEC (Въртящи се електрически машини. Част 6: Начини за охлаждане (IC код) (IEC 60034-6:1991))

При асинхронните електродвигатели, най-често охлаждането се осъществява с една или повече вентилаторни перки, монтирани на вала на ротора.
За да се осигури охлаждане на електромотора и в двете посоки на въртене, в повечето случаи перата на вентилаторните перки са разположени двупосочно.
Вентилаторните перки се изработват от здрава пластмаса, алуминий или стомана.

В допълнение, корпусите на електромоторите са изработени с охладжащи ребра, които повишават площта на охлаждащата повърхност, а от там и ефективността на топлопренасяне.

Електромотор IC611
Двигател средно напрежение с индекс на охлаждане IC611

Най-разпространеният тип Асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор са т.нар TEFC (Totally enclosed fan cooled), най-просто казано това са електродвигатели със степен на защита IP55 охлаждани с вентилатор, монтиран на задната (не-работна или NDE) страна на вала на ротора.

Ребрата на вентилаторните перки са разположени аксиално на охлаждащите пера на електромотора, заградени от вентилационен капак, който насочва въздушната струя. Тази конструкция задържа охлаждащия въздух близо до повърхността на електромотора, по цялата негова дължина. Освен, че спомага за свовременното охлаждане на ел. мотора, по този начин ребрата на електродвигателя се "самопочистват".

Най-често в по-малките електродвигатели, но и в мощни електродвигатели пръстените на накъсо съединения ротор също са изработени под формата на пера, което осигурява допълнително движение на въздуха в електродвигателя. Това осигурява равномерно разпределение на температурата и пренасянето на топлината към капаците и външния корпус на електромотора.

Специално внимание трябва да бъде обърнато на електродвигатели със степен на защита IP55, IP56, IP65 и други при работа с честотни регулатори. При работа на ел. мотора под номиналната честота (50Hz) се губи ефикасността на охлаждащия вентилатор!
За товари изискващи постоянен въртящ момент е необходимо да бъде добавено т.нар. принудително охлаждане (независимо охлаждане, forced cooling). Чрез него вентилаторната перка се захранва от мрежата независимо от главния електродвигател, като по този начин се осигурява достатъчно охлаждане и при ниски скорости на въртене на електродвигателя (IC 43).

Понякога използването на независимо охлаждане (принудително охлаждане) се налага и в обратния случай - при работа на електродвигателя с честота над 50Hz! Тогава вентилаторната перка монтирана на ротора на електродвигателя работи добре и охлажда мотора, но често създава шум и вибрации.

Най-мощните електродвигатели и големи електрически машини могат да използват и значително по-сложни системи за охлаждане с различни топлообменници.

Системата за охлаждане на ел. двигателите се обозначава както следва:

  1. Префикса IC (index of cooling - индекс на охлаждане)
  2. Буква посочваща охлаждащата среда (не се пише, ако е въздух)
  3. Двуцифрено число:
      • Тип на охлаждането
      • Начинът, по който се захранва циркулацията на охлаждащия елемент - вентилаторна перка, без вентилаторна перка, независимо охлаждане и т.н.
Охлаждане на електромотори
Най-често използвани методи за охлаждане на електромотори

 

 

За поръчка и запитване

Телефон: 031 499 188

Email: elin@eldvigateli.com

Skype: elin-engineering