Нагреватели срещу влага и конденз

Нагревателите срещу конденз се препоръчват при Електромотори, изложени на атмосферни условия или работещи във влажна среда

Нагревателите срещу конденз се препоръчват при Електромотори, изложени на атмосферни условия или работещи във влажна среда.

Нагревателите срещу конденз се препоръчват при Електромотори, изложени на атмосферни условия или работещи във влажна среда.

Най-честите причини за образуване на конденз, вътре в намотката на електродвигателя, е период, в които той не работи или температурата на околната среда се изменя в широки граници.

Нагревателите имат формата на лента и се монтират в корпуса на електродвигателя.

Анти-кондензните нагреватели, най-често се включват автоматично, когато се прекъсне захранването на електродвигателя. Те поддържат температурата на намотките с 5°C по-висока от тази на околната среда и това не позволява образуването на конденз. По този начин те подгряват намотката и предотвратяват образуването на конденз. Когато електродвигателят бъде пуснат отново, анти-конденз нагревателите се изключват.

Захранващото напрежение е 220V.

Ако монтажът се извърши от Сервиз елин, краищата на нагревателя срещу конденз се извеждат на специална клема, вътре в клемната кутия.

По заявка, може да бъде добавена допълнителна клемна кутия.

Пропка за източване на конденза

Някои електродвигатели разполагат с отвор за източване на образувания конденз. Тази пропка, може да е запушена с тапа, за да бъде гарантирана степента на защита IP, посочена на табелката на електродвигателя.

При някои приложения на електродвигателите, тази тапа може да бъде премахната за да позволи източването на събраната вода в корпуса на двигателя.

За поръчка и запитване

Телефон: 031 499 188

Email: elin@eldvigateli.com

Skype: elin-engineering