Колектори

Ламелни колектори за DC постояннотокови и други ел. двигатели

 БЛАНКА: Поръчка на колектор

Колекторът е една от най-сложните части на електродвигателите. Качественият ремонт гарантира работа без искрене на колектора или със съвсем слабо допустимо искрене, осигуряващи надеждна и дългогодишна експлоатация на машините.

За да се осигури безискрова работа на колекторните електродвигатели, трябва да бъдат изпълнени редица дейности, гарантиращи сигурен контакт между четките и колектора и равномерно натоварване с ток на работните повърхности и четките. Всички дейности по ремонта на колекторите трябва да бъдат извършени от опитни специалисти, за да се гарантира качествения ремонт на колекторния електродвигател.

Повреден колектор на ел. двигател 315kW
Нов колектор за електродвигател BAUMULLER

 БЛАНКА: Поръчка на колектор

Колекторът е една от най-сложните части на електродвигателите. Качественият ремонт гарантира работа без искрене на колектора или със съвсем слабо допустимо искрене, осигуряващи надеждна и дългогодишна експлоатация на машините.

За да се осигури безискрова работа на колекторните електродвигатели, трябва да бъдат изпълнени редица дейности, гарантиращи сигурен контакт между четките и колектора и равномерно натоварване с ток на работните повърхности и четките. Всички дейности по ремонта на колекторите трябва да бъдат извършени от опитни специалисти, за да се гарантира качествения ремонт на колекторния електродвигател.

  • Обстъргване;
  • Издълбаване на изолацията между пластините;
  • Шлайфане;
  • Фрезоване;
  • Зачистване;
  • Запилване и други.

Колекторите се монтират на роторите при Постояннотоковите електродвигатели. Въпреки, че вече се ограничава употребата на нови постояннотокови двигатели, с изключение на задвижванията с малка мощност (използват се мини- и микррдвигатели), съществуват много производсва и машини със специални изисквания, серводвигатели и други, в които DC електромоторите са преобладаващи.

нов колектор за тягов двигател