Софт-стартери

Плавно пускане на електродвигатели

Какво е софт-стартер?

Управлението на електромоторите чрез традиционните апарати за включване/изключване (стандартни контактори) покрива широк спектър от приложения за задвижване. От друга страна, този метод води до ограничения, които може да се окажат неудобни при определени приложения, а именно:

 • пик на тока по време на пускане може да повреди друга апаратура, свързана към същото захранване;

 • внезапен механичен тласък при пускане/спиране може да бъде нежелан при определени машини или за безопасността на обслужващия персонал.

Пускателите за плавно пускане/спиране елиминират тези неудобства при управление на асинхронни ел. двигатели и предлагат:

 • Управление на ускоряването
  Достигане скоростта на електродвигателя може да се управлява линейно или по "S" крива на нарастване, която може да се настройва и да се променя времето за нарастване.
 • Управление на забавянето
  Когато се изключи захранването към електродвигател, забавянето му се дължи на товаровия момент на задвижваната машина (естествено забавяне). Пускателите за плавно пускане/спиране позволяват това забавяне да бъде управляемо чрез линейна или "S" характеристика, която не зависи от "рампата" на ускоряване. Тази т.нар. "рампа" може да се настройва според времето на прехода от устойчива скорост към междинна скорост или нула:
  - по-малко от естественото време на забавяне;
  - по-голямо от естественото време на забавяне.

Кога се използва плавен пуск и софт-стартери

 • Плавно пускане / плавно спиране
 • Електронна настройка на термичната защита за всички типове електродвигатели
 • Изделия с повишена устойчивост
 • Изделия, отговарящи на международните стандарти
 • Диалог на място и от разстояние (комуникация по стандартни мрежи)
 • Простота при избора и монтажа
 • Локално извеждане на основните параметри: ток, момент, cos ср и т.н.
 • Управление при пускане / спиране:
  - управление по момент (патент на Schneider Electric);
  - свеждане до минимум температурата на електродвигателя;
  - постоянно ускоряване или забавяне;
 • Термична защита с възможност за настройване при всички електродвигатели:
  - възможност за избор на клас на изключване, според БДС EN 60947-4-1;
  - фабрични настройки за клас 10 при нормални условия и клас 20 при тежки условия на работа (висока инерция или често пускане);
  - извеждане термичното състояние на електродвигателя: логически изход за предупреждение и аварийно реле.
 • Устойчивост и надежност
  - откриване въртеливо движение на товара при повреда в захранването;
  - пълно съответствие на Европейски норми за електромагнитна съвместимост (ЕМС).

Основни приложения

Помпи

 • Постоянно ускоряване или забавяне: елиминират се хидравличните удари
 • Защита срещу ниски натоварвания (отводняване)
 • Защита срещу високи натоварвания (задръстване)
 • Защита срещу обръщане посоката на въртене
 • Настройваема защита за потопяеми помпи
 • Възможност за централизирано наблюдение
 • Автоматично повторно пускане след отстраняване на авария

Компресори

 • Ограничаване тока при включване, пада на напрежение и мощността
 • Елиминиране на механичните удари и следене посоката на въртене
 • Настройваема термична защита
 • Възможност за автоматично разтоварване при престой
 • Вентилатори
 • Плавно пускане и спиране: елиминиране на приплъзването и износването
 • Настройваема термична защита
 • Оптимизация на пусковия ток и мощността
 • Възможност за спиране, като се намалява времето и риска от злополуки
 • Избягване на прегряване и/или спирачен момент при блокиране

Конвейри

 • Постоянно ускоряване / забавяне без сътресения
 • Защита на транспортирания материал или износване на конвейра
 • Защита срещу претоварване
 • Централизирано наблюдение

Основни режими на работа на софт-стартера

Еднопосочен
Даден електронен преобразуващ апарат се нарича еднопосочен, ако провежда енергията само в посока "захранване-товар". Спиране до пълен покой може да бъде постигнато при приложенията за променлив ток чрез свързване на спирачни резистори, които разсейват акумулираната енергия в движещите се части.

Реверс
Даден електронен преобразуващ апарат се нарича реверсивен или двупосочен, когато позволява енергията да протича в двете посоки "захранване-товар" и "товар- захранване". Спирането следователно може да бъде постигнато чрез изпращане на акумулираната енергия от движещите се части обратно към захранването.

Постоянен момент
Казва се, че режимът на работа е при постоянен момент, когато на електромотора се подава номинален момент, независимо от скоростта.

Постоянна мощност
Казва се, че режимът на работа е при постоянна мощност, когато ел. двигателят упражнява момент, който е обратно пропорционален на ъгловата скорост. Това е случай, например, когато ъгловата скорост на хаспел очевидно трябва да се намали, като се увеличава диаметъра на барабана, за да може да събере въжето.

Задвижващ товар
Казва се, че даден товар е задвижващ, когато поражда ускоряваща сила, действаща по посока на движението. Например, електродвигателя на подемна машина трябва да развива спирачен момент при спускане, за да се компенсира ускоряващата сила, породена от товара.

e-max.it: your social media marketing partner
Елин Инженеринг ООД
ПЛОВДИВ: 4141 Трилистник,
Индустриален път №1

Тел: 031 499 188
GSM/Viber/WhatsApp:
+359 (0) 895 581 912
Email:elin@eldvigateli.com
Skype:elin-engineering