Циркулационни помпи с челно уплътнение

AU

AU
Q макс:600.0 m³ / чН макс:52,0 m

Хоризонтална самозасмукваща центробежна помпа, отворено или полуотворено работно колело с регулиране през стена на дефект, с механично уплътнение, ATEX
AU  Monobloc
Q max:53,0 m³ / hH макс .:52,0 m

Хоризонтална самозасмукваща центробежна помпа в блок конструкция, отворено или полуотворено работно колело с регулиране по стена на фланговете, с плъзгащи се
 
 

Comeo

Comeo
Q max:10,8 m³ / hH макс .:79,5 m

Многостепенна, хоризонтална моноблокова центробежна помпа
 
 

CPKN

CPKN
Q max:4.800,0 m³ / hH макс .:275,0 m

Хоризонтална, напречно-разделена помпа с обемна обвивка в процеса на проектиране, с радиално работно колело, еднопоточна, едностъпална, към ISO 2858 / ISO 5199, също така като
 
 

CPKN-SX

CPKN-SX
Q max:468,0 m³ / hH max:163,0 m

Хоризонтална, едностъпална спирална помпа в процес на проектиране, с носещ лагер, със сменяема втулка на вала и разцепващ се пръстен.
 
 

ETA VL Öl

ETA VL Öl
Q max:1.600,0 m³ / hH макс:150,0 m

Вертикална, разделена помпа с обемна обвивка
 
 

Etabloc

Etabloc
Q max:716,0 m³ / hH макс:144,0 m

Спирална помпена обвивка, едностъпална, EN 733, радиално разделен обемна обвивка, спирална обвивка, частично с формовани крачета на помпата,
 
 

Etabloc SYT

Etabloc SYT
Q макс:337,0 m³ / чН макс:99,0 m

Спирална помпа, Хоризонтална инсталация / Вертикална инсталация, Процесен дизайн, Едностъпална, Работа по EN 733, Радиално разделена спирала
 
 

Etachrom B

Etachrom B
Q макс:260,0 m³ / чН макс:105,0 m

Хоризонтална, едностъпална корпусна блок помпа, с номинален капацитет и основни размери съгласно EN 733, със сменяеми пръстени. ATE
 
 

Etachrome L

Etachrome L
Q макс:250.0 m³ / чН макс:105,0 m

Хоризонтална, едностъпална пръстенна помпа с номинален капацитет и основни размери съгласно EN 733, със сменяеми пръстени. ATEX-Aus
 
 

Etaline SYT

Etaline SYT
Q макс:316.0 m³ / чН макс:69,0 m

Едностъпалната спирална помпа с вътрешен дизайн със стандартен двигател, вал на помпата и вал на двигателя са здраво свързани.
 
 

Etanorm

Etanorm
Q макс:740.0 m³ / чН макс:160,0 m

Спирална помпа за корпус, едноетапен, EN 733, радиално разделен обемна обвивка, спирален корпус с формовани крачета за помпа, сменяеми
 
 

Etanorm FXV

Etanorm FXV
Q max:600.0 m³ / hH макс .:160.0 m

Хоризонтална, едностъпална спирална помпа в процес на проектиране, с носещ лагер, със сменяема втулка на вала и разцепващ се пръстен.
 
 

Etanorm SYT

Etanorm SYT
Q макс:765.0 m³ / чН макс:102,0 m

Спирална помпа за корпус, хоризонтална инсталация, технологичен проект, едностъпална, производителност и размери в съответствие с EN 733, радиално разделен обемна обвивка
 
 

Etanorm-R

Etanorm-R
Q max: 2280,0 m³ / hH max:90,0 m

Хоризонтална спирална помпа, едностъпална (размер 125-500 двустепенна), с лагерна опора, в процес на проектиране, със сменяеми втулки на вала
 
 

Etanorm-RSY

Etanorm-RSY
Q max: 2280,0 m³ / hH max:90,0 m

Спирална помпа за корпус, хоризонтална инсталация, технологичен проект, едностъпална, производителност и размери в съответствие с EN 733, радиално разделен обемна обвивка
 
 

Etanorm-RX

Etanorm-RX
Q макс:600.0 m³ / чН макс:105,0 m

Хоризонтална, едностъпална спирална помпа с лагерна опора в процес на проектиране със сменяеми втулки на вала и разделени пръстени.
 
 

Etaprime В

Etaprime В
Q макс:150.0 m³ / чН макс:100,0 m

Хоризонтална, самозасмукваща, спирална помпа, едностъпална, с отворено многолостово работно колело, в блок конструкция, вал на помпата и вала на двигателя
 
 

Etaprime L.

Etaprime L.
Q max:180.0 m³ / hH макс .:105.0 m

Хоризонтална, самозасмукваща помпа с обемна обвивка, едностъпална, с отворено многолостово работно колело, от размер 40-40-140 с носещо рамо, в процес
 
 

HGB

HGB
Q max:1,650,0 m³ / hH макс .:2,000,0 m

Хоризонтална, напречно разделена помпа с радиални колела, една или две колони, многостепенна.
 
 

HGC

HGC
Q макс:1,650.0 m³ / hH макс:4,200.0 m

Хоризонтална, напречно разделена помпа с радиални колела, една или две колони, многостепенна.
 
 

HGD

HGD
Q max:2300,0 m³ / hH макс:5,300.0 m

Хоризонтална помпа с разделена връзка с радиални колела, еднопоточна, многостепенна.
 
 

HGM

HGM
Q max:274,0 m³ / hH макс:1400 m

Хоризонтална, напречно разделена, транспортираща средно смазана, многостепенна свързваща помпа с радиални колела, всмукателен в аксиален и радиален поток.
 
 

HGM-RO

HGM-RO
Q макс:1,150.0 m³ / hH макс .:950.0 m

Хоризонтална, кръстосана, средно изпомпвана, многостепенна помпа с верига, с радиални и плъзгащи лагери, входящ аксиален и радиален
 
 

HPH

HPH
Q макс:1,900.0 m³ / чН макс:225,0 m

Хоризонтална, напречно-разделена помпа с обемна обвивка в процеса на проектиране, с центрирани крака на помпата, с радиално работно колело, еднопоточен, еднопоточен. Изграждане на TRD
 
 

НРК

НРК
Q макс:4800.0 m³ / чН макс:275,0 m

Хоризонтална, напречно-разделена помпа с обемна обвивка в процес на проектиране, с радиално работно колело, еднопоточна, едностъпална, съгласно ISO 2858 / ISO 5199. TRD-серия
 
 

НРК-L

НРК-L
Q макс:1,400.0 m³ / чН макс:233,0 m

Хоризонтална, напречно-разделена помпа с обемна обвивка в процеса на проектиране, с термична ключалка и въздушно-охлаждащо пространство за запечатване чрез интег
 
 

KWP

KWP
Q макс:15,000.0 m³ / чН макс:140,0 m

Хоризонтална, радиално разделена помпа с обемна обвивка в процес на проектиране, едностъпална, еднопоточна с различни геометрии на работното колело: \ t
 
 

KWP-Bloc

KWP-Bloc
Q макс:330.0 m³ / чН макс:100,0 m

Хоризонтална, радиално разделена помпа с обемна обвивка в блок конструкция, едностъпална, еднопоточна с различни геометрии на работното колело:
 
 

LCC-М

LCC-М
Q макс:3,405.0 m³ / hH max:90.0 m

Помпата със средна контактна помпа (корпус, работно колело и всмукателна стена / облицовка) се състои от охладен чугун (бял чугун). Оптимизирана конструкция за
 
 

LCC-R

LCC-R
Q max:2.455,0 m³ / hH макс .:50,0 m

Сменяема, гумирана или полу-метална конструкция. Адаптиране на съществуващите помпи към нови области на приложение чрез прост обмен
 
 

LSA-S

LSA-S
Q макс:18000.0 m³ / чН макс:150,0 m

Структурно оптимизирана помпа, изработена от охладен чугун (бял чугун) с дълъг експлоатационен живот за транспортиране на съдържащи високо съдържание на твърди частици изпомпвани среди. ...
 
 

MegaCPK

MegaCPK
Q max:1,160.0 m³ / hH макс .:162.0 m

Хоризонтална, напречно-разделена помпа с обемна обвивка в процеса на проектиране, с радиално работно колело, еднопоточна, едностъпална, по DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, също
 
 

Multi-Eco

Multi-Eco
Q max:8.0 m³ / hH макс .:54.0 m

Многостепенна, самозасмукваща центробежна помпа в блокова конструкция.
 
 

Multitec 200/250

Multitec 200/250
Q макс:1,500.0 m³ / чН макс:400,0 m

Многостепенна, хоризонтална центробежна помпа в сечение, в изпълнение на основна плоча, с радиална смукателна дюза, отляти радиални работни колела.
 
 

Multitec ABCD

Multitec ABCD
Q макс:1,500.0 m³ / чН макс:1000,0 m

Многостепенна, хоризонтална или вертикална центробежна помпа в сечение, в основна и блокова версия, с аксиален или радиален смукателен порт
 
 

Multitec E _ F _ V

Multitec E _ F _ V
Q max:350.0 m³ / hH макс .:630.0 m

Многостепенна, хоризонтална или вертикална центробежна помпа в сечение, в блок конструкция, с аксиален или радиален смукателен порт, чугунена
 
 

Omega®

Omega®
Q max:2880.0 m³ / hH max:210.0 m

Хоризонтална или вертикална, едностъпална, надлъжно разделена помпа с двупосочно радиално работно колело, съединителни фланци към DIN,
 
 

RDL

RDL
Q макс:12,000.0 m³ / чН макс:150,0 m

Хоризонтална или вертикална, едностъпална, надлъжно разделена помпа с двупосочно радиално работно колело, съединителни фланци към DIN,
 
 

RDLO®

RDLO®
Q макс:10,000.0 m³ / чН макс:290,0 m

Хоризонтална или вертикална, едностъпална, надлъжно разделена помпа с двупосочно радиално работно колело, съединителни фланци към DIN,
 
 

RDLP®

RDLP®
Q макс:18000.0 m³ / чН макс:600,0 m

Хоризонтално монтирана, едно-, дву- или три-степенна надлъжно разделена помпа с корпус от две части, с радиално работно колело, свързваща
 
 

RHD

RHD
Q макс:4,500.0 m³ / чН макс:1000,0 m

Хоризонтална, едностъпална, двупоточна помпа за захранваща вода за реактори в отливка или кована конструкция.
 
 

RHR

RHR
Q макс:6,000.0 m³ / чН макс:190,0 m

Хоризонтална помпа с корпус от пръстен с хидравлика на кована или излята тръба под налягане и статор.
 
 

RPH

RPH
Q макс:4800.0 m³ / чН макс:285,0 m

Хоризонтална, напречно-разделена помпа с обемна обвивка в процес на проектиране съгласно API 610, ISO 13709 (тежък режим), тип OH2, с радиално работно колело, еднопоточен,
 
 

RPH-RO

RPH-RO
Q макс:2,500.0 m³ / чН макс:110,0 m

Хоризонтална, разделена спирална помпа, суха настройка, в супер дуплекс версия.
 
 

RPHb API 610 11-то издание.

RPHb API 610 11-то издание.
Q max:875.0 m³ / hH макс .:650.0 m

Тежка, хоризонтална, кръстосана, двустранна спирална помпа към API 610, ISO 13709 (тежък режим), тип BB2, с радиална
 
 

RVR

RVR
Q макс:6,000.0 m³ / чН макс:190,0 m

Помпа с корпус с вертикален пръстен с ковано или излято налягане и хидравлика на статора.
 
 

Sewabloc

Sewabloc
Q max:830.0 m³ / hH макс .:80.0 m

Хоризонтална или вертикална спирална помпа в блок конструкция със свободен поток (F) и многоканални работни колела (K) или диагонален вход
 
 

Sewatec

Sewatec
Q макс:10,000.0 m³ / чН макс:115,0 m

Хоризонтална или вертикална спирална помпа с свободен поток (F), едноканална (E) и многоканална (K) или диагонална
 
 

Vitacast

Vitacast
Q макс:560.0 m³ / чН макс:100,0 m

Подходяща за поддръжка спирална помпа с корпус със стандартен двигател. Всички мокри части от неръждаема стомана 1.4404 / 1.4409 (AISI 316L / CF3M). Общо
 
 

Vitachrom

Vitachrom
Q макс:340.0 m³ / чН макс:100,0 m

Подходяща за поддръжка, нормално всмукваща едноетапна хигиенична помпа в блокова конструкция и в процес на изграждане. Помпата има полуотворено работно колело,
 
 

Vita-председател

Vita-председател
Q max:55.0 m³ / hH макс .:45.0 m

Подходяща за поддръжка помпа за страничен канал (самозасмукваща) като блокова помпа със стандартен двигател. Всички навлажни части от неръждаема стомана
 
 

Vitastage

Vitastage
Q max:12.5 m³ / hH макс .:150.0 m

Многостепенна центробежна помпа във вертикална или хоризонтална конструкция като блок блок помпа. Всички навлажни части от неръждаема стомана
 
 

YNK

YNK
Q макс:3700.0 m³ / чН макс:250,0 m

Хоризонтална, кръстосана, едностъпална, двупоточна предварителна помпа за захранване на котела с буферна система с двойно или единично спирално
 
 

YNKR

YNKR
 

Хоризонтална, кръстосана, едностъпална помпа с двоен или единичен спирален корпус с двупоточно работно колело в леярски стоманен дизайн съгласно API
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline

`