Циркулационни помпи с челно уплътнение

AU

AU
Q макс:600.0 m³ / чН макс:52,0 m

Хоризонтална самозасмукваща центробежна помпа, отворено или полуотворено работно колело с регулиране през стена на дефект, с механично уплътнение, ATEX
AU  Monobloc
Q max:53,0 m³ / hH макс .:52,0 m

Хоризонтална самозасмукваща центробежна помпа в блок конструкция, отворено или полуотворено работно колело с регулиране по стена на фланговете, с плъзгащи се
 
 

Comeo

Comeo
Q max:10,8 m³ / hH макс .:79,5 m

Многостепенна, хоризонтална моноблокова центробежна помпа
 
 

CPKN

CPKN
Q max:4.800,0 m³ / hH макс .:275,0 m

Хоризонтална, напречно-разделена помпа с обемна обвивка в процеса на проектиране, с радиално работно колело, еднопоточна, едностъпална, към ISO 2858 / ISO 5199, също така като
 
 

CPKN-SX

CPKN-SX
Q max:468,0 m³ / hH max:163,0 m

Хоризонтална, едностъпална спирална помпа в процес на проектиране, с носещ лагер, със сменяема втулка на вала и разцепващ се пръстен.
 
 

ETA VL Öl

ETA VL Öl
Q max:1.600,0 m³ / hH макс:150,0 m

Вертикална, разделена помпа с обемна обвивка
 
 

Etabloc

Etabloc
Q max:716,0 m³ / hH макс:144,0 m

Спирална помпена обвивка, едностъпална, EN 733, радиално разделен обемна обвивка, спирална обвивка, частично с формовани крачета на помпата,
 
 

Etabloc SYT

Etabloc SYT
Q макс:337,0 m³ / чН макс:99,0 m

Спирална помпа, Хоризонтална инсталация / Вертикална инсталация, Процесен дизайн, Едностъпална, Работа по EN 733, Радиално разделена спирала
 
 

Etachrom B

Etachrom B
Q макс:260,0 m³ / чН макс:105,0 m

Хоризонтална, едностъпална корпусна блок помпа, с номинален капацитет и основни размери съгласно EN 733, със сменяеми пръстени. ATE
 
 

Etachrome L

Etachrome L
Q макс:250.0 m³ / чН макс:105,0 m

Хоризонтална, едностъпална пръстенна помпа с номинален капацитет и основни размери съгласно EN 733, със сменяеми пръстени. ATEX-Aus
 
 

Etaline SYT

Etaline SYT
Q макс:316.0 m³ / чН макс:69,0 m

Едностъпалната спирална помпа с вътрешен дизайн със стандартен двигател, вал на помпата и вал на двигателя са здраво свързани.
 
 

Etanorm

Etanorm
Q макс:740.0 m³ / чН макс:160,0 m

Спирална помпа за корпус, едноетапен, EN 733, радиално разделен обемна обвивка, спирален корпус с формовани крачета за помпа, сменяеми
 
 

Etanorm FXV

Etanorm FXV
Q max:600.0 m³ / hH макс .:160.0 m

Хоризонтална, едностъпална спирална помпа в процес на проектиране, с носещ лагер, със сменяема втулка на вала и разцепващ се пръстен.
 
 

Etanorm SYT

Etanorm SYT
Q макс:765.0 m³ / чН макс:102,0 m

Спирална помпа за корпус, хоризонтална инсталация, технологичен проект, едностъпална, производителност и размери в съответствие с EN 733, радиално разделен обемна обвивка
 
 

Etanorm-R

Etanorm-R
Q max: 2280,0 m³ / hH max:90,0 m

Хоризонтална спирална помпа, едностъпална (размер 125-500 двустепенна), с лагерна опора, в процес на проектиране, със сменяеми втулки на вала
 
 

Etanorm-RSY

Etanorm-RSY
Q max: 2280,0 m³ / hH max:90,0 m

Спирална помпа за корпус, хоризонтална инсталация, технологичен проект, едностъпална, производителност и размери в съответствие с EN 733, радиално разделен обемна обвивка
 
 

Etanorm-RX

Etanorm-RX
Q макс:600.0 m³ / чН макс:105,0 m

Хоризонтална, едностъпална спирална помпа с лагерна опора в процес на проектиране със сменяеми втулки на вала и разделени пръстени.
 
 

Etaprime В

Etaprime В
Q макс:150.0 m³ / чН макс:100,0 m

Хоризонтална, самозасмукваща, спирална помпа, едностъпална, с отворено многолостово работно колело, в блок конструкция, вал на помпата и вала на двигателя
 
 

Etaprime L.

Etaprime L.
Q max:180.0 m³ / hH макс .:105.0 m

Хоризонтална, самозасмукваща помпа с обемна обвивка, едностъпална, с отворено многолостово работно колело, от размер 40-40-140 с носещо рамо, в процес
 
 

HGB

HGB
Q max:1,650,0 m³ / hH макс .:2,000,0 m

Хоризонтална, напречно разделена помпа с радиални колела, една или две колони, многостепенна.
 
 

HGC

HGC
Q макс:1,650.0 m³ / hH макс:4,200.0 m

Хоризонтална, напречно разделена помпа с радиални колела, една или две колони, многостепенна.
 
 

HGD

HGD
Q max:2300,0 m³ / hH макс:5,300.0 m

Хоризонтална помпа с разделена връзка с радиални колела, еднопоточна, многостепенна.
 
 

HGM

HGM
Q max:274,0 m³ / hH макс:1400 m

Хоризонтална, напречно разделена, транспортираща средно смазана, многостепенна свързваща помпа с радиални колела, всмукателен в аксиален и радиален поток.
 
 

HGM-RO

HGM-RO
Q макс:1,150.0 m³ / hH макс .:950.0 m

Хоризонтална, кръстосана, средно изпомпвана, многостепенна помпа с верига, с радиални и плъзгащи лагери, входящ аксиален и радиален
 
 

HPH

HPH
Q макс:1,900.0 m³ / чН макс:225,0 m

Хоризонтална, напречно-разделена помпа с обемна обвивка в процеса на проектиране, с центрирани крака на помпата, с радиално работно колело, еднопоточен, еднопоточен. Изграждане на TRD
 
 

НРК

НРК
Q макс:4800.0 m³ / чН макс:275,0 m

Хоризонтална, напречно-разделена помпа с обемна обвивка в процес на проектиране, с радиално работно колело, еднопоточна, едностъпална, съгласно ISO 2858 / ISO 5199. TRD-серия
 
 

НРК-L

НРК-L
Q макс:1,400.0 m³ / чН макс:233,0 m

Хоризонтална, напречно-разделена помпа с обемна обвивка в процеса на проектиране, с термична ключалка и въздушно-охлаждащо пространство за запечатване чрез интег
 
 

KWP

KWP
Q макс:15,000.0 m³ / чН макс:140,0 m

Хоризонтална, радиално разделена помпа с обемна обвивка в процес на проектиране, едностъпална, еднопоточна с различни геометрии на работното колело: \ t
 
 

KWP-Bloc

KWP-Bloc
Q макс:330.0 m³ / чН макс:100,0 m

Хоризонтална, радиално разделена помпа с обемна обвивка в блок конструкция, едностъпална, еднопоточна с различни геометрии на работното колело:
 
 

LCC-М

LCC-М
Q макс:3,405.0 m³ / hH max:90.0 m

Помпата със средна контактна помпа (корпус, работно колело и всмукателна стена / облицовка) се състои от охладен чугун (бял чугун). Оптимизирана конструкция за
 
 

LCC-R

LCC-R
Q max:2.455,0 m³ / hH макс .:50,0 m

Сменяема, гумирана или полу-метална конструкция. Адаптиране на съществуващите помпи към нови области на приложение чрез прост обмен
 
 

LSA-S

LSA-S
Q макс:18000.0 m³ / чН макс:150,0 m

Структурно оптимизирана помпа, изработена от охладен чугун (бял чугун) с дълъг експлоатационен живот за транспортиране на съдържащи високо съдържание на твърди частици изпомпвани среди. ...
 
 

MegaCPK

MegaCPK
Q max:1,160.0 m³ / hH макс .:162.0 m

Хоризонтална, напречно-разделена помпа с обемна обвивка в процеса на проектиране, с радиално работно колело, еднопоточна, едностъпална, по DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, също
 
 

Multi-Eco

Multi-Eco
Q max:8.0 m³ / hH макс .:54.0 m

Многостепенна, самозасмукваща центробежна помпа в блокова конструкция.
 
 

Multitec 200/250

Multitec 200/250
Q макс:1,500.0 m³ / чН макс:400,0 m

Многостепенна, хоризонтална центробежна помпа в сечение, в изпълнение на основна плоча, с радиална смукателна дюза, отляти радиални работни колела.
 
 

Multitec ABCD

Multitec ABCD
Q макс:1,500.0 m³ / чН макс:1000,0 m

Многостепенна, хоризонтална или вертикална центробежна помпа в сечение, в основна и блокова версия, с аксиален или радиален смукателен порт
 
 

Multitec E _ F _ V

Multitec E _ F _ V
Q max:350.0 m³ / hH макс .:630.0 m

Многостепенна, хоризонтална или вертикална центробежна помпа в сечение, в блок конструкция, с аксиален или радиален смукателен порт, чугунена
 
 

Omega®

Omega®
Q max:2880.0 m³ / hH max:210.0 m

Хоризонтална или вертикална, едностъпална, надлъжно разделена помпа с двупосочно радиално работно колело, съединителни фланци към DIN,
 
 

RDL

RDL
Q макс:12,000.0 m³ / чН макс:150,0 m

Хоризонтална или вертикална, едностъпална, надлъжно разделена помпа с двупосочно радиално работно колело, съединителни фланци към DIN,
 
 

RDLO®

RDLO®
Q макс:10,000.0 m³ / чН макс:290,0 m

Хоризонтална или вертикална, едностъпална, надлъжно разделена помпа с двупосочно радиално работно колело, съединителни фланци към DIN,
 
 

RDLP®

RDLP®
Q макс:18000.0 m³ / чН макс:600,0 m

Хоризонтално монтирана, едно-, дву- или три-степенна надлъжно разделена помпа с корпус от две части, с радиално работно колело, свързваща
 
 

RHD

RHD
Q макс:4,500.0 m³ / чН макс:1000,0 m

Хоризонтална, едностъпална, двупоточна помпа за захранваща вода за реактори в отливка или кована конструкция.
 
 

RHR

RHR
Q макс:6,000.0 m³ / чН макс:190,0 m

Хоризонтална помпа с корпус от пръстен с хидравлика на кована или излята тръба под налягане и статор.
 
 

RPH

RPH
Q макс:4800.0 m³ / чН макс:285,0 m

Хоризонтална, напречно-разделена помпа с обемна обвивка в процес на проектиране съгласно API 610, ISO 13709 (тежък режим), тип OH2, с радиално работно колело, еднопоточен,
 
 

RPH-RO

RPH-RO
Q макс:2,500.0 m³ / чН макс:110,0 m

Хоризонтална, разделена спирална помпа, суха настройка, в супер дуплекс версия.
 
 

RPHb API 610 11-то издание.

RPHb API 610 11-то издание.
Q max:875.0 m³ / hH макс .:650.0 m

Тежка, хоризонтална, кръстосана, двустранна спирална помпа към API 610, ISO 13709 (тежък режим), тип BB2, с радиална
 
 

RVR

RVR
Q макс:6,000.0 m³ / чН макс:190,0 m

Помпа с корпус с вертикален пръстен с ковано или излято налягане и хидравлика на статора.
 
 

Sewabloc

Sewabloc
Q max:830.0 m³ / hH макс .:80.0 m

Хоризонтална или вертикална спирална помпа в блок конструкция със свободен поток (F) и многоканални работни колела (K) или диагонален вход
 
 

Sewatec

Sewatec
Q макс:10,000.0 m³ / чН макс:115,0 m

Хоризонтална или вертикална спирална помпа с свободен поток (F), едноканална (E) и многоканална (K) или диагонална
 
 

Vitacast

Vitacast
Q макс:560.0 m³ / чН макс:100,0 m

Подходяща за поддръжка спирална помпа с корпус със стандартен двигател. Всички мокри части от неръждаема стомана 1.4404 / 1.4409 (AISI 316L / CF3M). Общо
 
 

Vitachrom

Vitachrom
Q макс:340.0 m³ / чН макс:100,0 m

Подходяща за поддръжка, нормално всмукваща едноетапна хигиенична помпа в блокова конструкция и в процес на изграждане. Помпата има полуотворено работно колело,
 
 

Vita-председател

Vita-председател
Q max:55.0 m³ / hH макс .:45.0 m

Подходяща за поддръжка помпа за страничен канал (самозасмукваща) като блокова помпа със стандартен двигател. Всички навлажни части от неръждаема стомана
 
 

Vitastage

Vitastage
Q max:12.5 m³ / hH макс .:150.0 m

Многостепенна центробежна помпа във вертикална или хоризонтална конструкция като блок блок помпа. Всички навлажни части от неръждаема стомана
 
 

YNK

YNK
Q макс:3700.0 m³ / чН макс:250,0 m

Хоризонтална, кръстосана, едностъпална, двупоточна предварителна помпа за захранване на котела с буферна система с двойно или единично спирално
 
 

YNKR

YNKR
 

Хоризонтална, кръстосана, едностъпална помпа с двоен или единичен спирален корпус с двупоточно работно колело в леярски стоманен дизайн съгласно API

`