Потопени помпи

Ama-Drainer-Box

Ama-Drainer-Box
Q макс:46,0 m³ / чН макс:24,0 m

Стабилен контейнер за събиране на пластмасови съдове или събирателен контейнер с пластмасово покритие, устойчив на удари, с дренаж и подложка за миризми, всеки
 
 

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini
Q max:10,0 m³ / hH макс .:6,5 m

Надеждна и компактна инсталация за повдигане на мръсна вода в модерен дизайн с хигиенен филтър с активен въглен и душ връзка в стандарт, съгласно EN
 
 

Ama-Porter CK-Pumpstation

Ama-Porter CK-Pumpstation
Q max:40,0 m³ / hH макс .:16,0 m

Готова за свързване единична помпена станция / двойна помпена станция в компактен дизайн с помпена шахта за наземна инсталация от PE-LLD (полиетилен), с
 
 

Amacan K

Amacan K
Q max:7.200,0 m³ / hH макс .:30,0 m

Мокра монтирана потопяема помпа в конструкцията на тръбния вал с канално колело, едностъпален, еднопоточен. Предлага се версия ATEX.
 
 

Amacan P

Amacan P
Q max:25.200,0 m³ / hH max:12,0 m

Мокри монтирана потопяема помпа в тръбна конструкция с аксиален винт в ЕЦБ дизайн, едноетапен, еднопоточен. Предлага се версия ATEX
 
 

Amacan S.

Amacan S.
Q макс:21600.0 m³ / чН макс:55,0 m

Мокра монтирана потопяема помпа в конструкция на тръбния вал с Halbaxialrad, едностъпална. Предлага се версия ATEX.
 
 

Amaclean

Amaclean
Q макс:0.0 m³ / чН макс:0.0 m

Самопочистващ се под, за вграждане в нови или реконструирани бетонни конструкции, за силни с отпадъци и влакнести материали.
 
 

AmaDS³

AmaDS³
 

Помпена станция за отпадъчни води със система за разделяне на твърди частици. Непряко хидравлично изпомпване на отпадъчни води с твърди вещества преди помпата
 
 

B-помпа

B-помпа
Q max:2600.0 m³ / hH макс .:160.0 m

Многостъпална помпа със сондажен вал със затворени работни колела, щранг с лагер, втулка на вала, уплътнение на вала чрез уплътнение
 
 

BSX, BRY, BRZS, BRE, BSF

BSX, BRY, BRZS, BRE, BSF
Q max:2600.0 m³ / hH макс .:230.0 m

Едностъпални или многостъпални центробежни помпи в сечение, еднопоточни, вертикални и в зависимост от броя на етапите също косо и хоризонтално
 
 

CINCP / CINCN

CINCP / CINCN
Q макс:320.0 m³ / чН макс:95,0 m

Вертикална, мокра или суха потопяема помпа с конзолна конструкция. Полуотворено работно колело, вал на помпата без пилотен лагер,
 
 

Compacta

Compacta
Q макс:140.0 m³ / чН макс:24,5 m

Възможност за потапяне на единични подемни съоръжения за канализация или двойни подемни съоръжения за канализация за автоматично изхвърляне на отпадъчни води и фекалии от сгради и канализационни системи.
 
 

CTN / -H

CTN / -H
Q max:980.0 m³ / hH макс .:135.0 m

Вертикална потапяща се помпа с напречно разделяне на вълната с двуспирален корпус във влажна или суха инсталация, с радиално работно колело, еднопоточна, една или две
 
 

Estigia

Estigia
Q макс:1160.0 m³ / чН макс:110,0 m

Вертикална, мокро монтирана потопяема помпа с затворено работно колело. С напорен тръбопровод над покривната плоча, DN според номиналния дебит. ...
 
 

Etanorm V

Etanorm V
Q макс:740.0 m³ / чН макс:100,0 m

Едностъпална спирална помпа за вертикален монтаж в затворени контейнери под атмосферно налягане, с изпълнение съгласно EN 7
 
 

INVCP / INVCN

INVCP / INVCN
Q макс:1,600.0 m³ / чН макс:100,0 m

Вертикална, мокра или суха потопяема помпа. Предлага се със затворено или полуотворено работно колело. С тръба под налягане до над
 
 

Ixo N

Ixo N
Q max:8,0 m³ / hH макс .:65,0 m

Многостепенна центробежна помпа в блоков дизайн за напълно или частично потопена работа (минимална дълбочина на потапяне 0,1 м), ниско разположена
 
 

Mini-Compacta

мини-Compacta
Q max:36,0 m³ / hH макс .:25,0 m

Възможност за наводняване на единична подемна система или двойна помпена уредба за канализация, за автоматично изхвърляне на битови отпадъчни води и изпражнения от
 
 

MK / MKY

MK / MKY
Q max:36,0 m³ / hH макс .:19,0 m

Вертикална потопяема помпа с триканално колело и спирален корпус, проектиран като смукателен екран.
 
 

PHZ

PHZ
Q макс:65,000.0 m³ / чН макс:25,0 m

Вертикална тръбна помпа с полуаксиално колело, входяща или с входна дюза, или с всмукателен колектор, с възможност за прибиране
 
 

PNW

PNW
Q max:9,000.0 m³ / hH max:10.0 m

Вертикална тръбна помпа с аксиално витло, едностъпална, със съхранение Residur, което не се нуждае от поддръжка, пристанище под налягане над или под коридора
 
 

PNZ

PNZ
Q макс:65,000.0 m³ / чН макс:15,0 m

Вертикална тръбна тръбна помпа с аксиално колело, входяща или с входна дюза, или с всмукателен колектор, с възможност за прибиране
 
 

Помпена станция CK 1000

Помпена станция CK 1000
Q max:50,0 m³ / hH макс .:39,0 m

Готова за свързване единична помпена станция / двойна помпена станция в компактен дизайн с помпена шахта за наземна инсталация от PE-LLD (полиетилен), с
 
 

Помпена станция CK 800

Помпена станция CK 800
Q max:22,0 m³ / hH макс .:49,0 m

Готова за свързване единична помпена станция / двойна помпена станция в компактен дизайн с помпена шахта за наземна инсталация от PE-LLD (полиетилен), с
 
 

Rotex

Rotex
Q max:24,0 m³ / hH max:14,0 m

Вертикална, едностъпална центробежна помпа, с изпускателна дюза, простираща се нагоре успоредно на вала на помпата и смукателен филтър, проектиран като входно сито
 
 

RPH-V

RPH-V
Q max:80.0 m³ / hH макс .:240.0 m

Вертикална, разклонена помпа за корпус съгласно API 610 и ISO 13709 (тежък режим), тип VS4, с радиално работно колело, еднопоточен, еднопоточен.
 
 

RWCP / RWCN

RWCP / RWCN
Q max:800.0 m³ / hH макс .:60.0 m

Технологична помпа с работно колело със свободен поток, полуотворено или двуканално колело. Уплътнението на вала се дължи на механично уплътнение или пълнене на уплътнителна
 
 

SEZ

СИЗ
Q макс:65,000.0 m³ / чН макс:33,0 m

Вертикална тръбна помпа с отворена спирална предавка, входяща или с входна дюза, или с всмукателен колектор, с възможност за прибиращо се
 
 

SEZT

SEZT
Q макс:20,000.0 m³ / чН макс:110,0 m

Вертикална тръбна помпа с отворена или затворена спирална предавка
 
 

SNW

SNW
Q макс:6500.0 m³ / чН макс:60,0 m

Вертикална тръбна помпа с полуаксиално работно колело, едностъпална, със съхранение Residur, което не се нуждае от поддръжка, приток под налягане над или под пода.
 
 

УФА

УФА
Q max:1,010,0 m³ / hH макс .:480,0 m

Едностъпални или многостепенни центробежни помпи в сечение, еднопоточни, вертикални и в зависимост от броя на етапите, които могат да се монтират хоризонтално
 
 

UPA хром 100 CC

UPA хром 100 CC
Q max:24,0 m³ / hH макс .:600,0 m

Многостепенна центробежна помпа в сечение, изработена от неръждаема стомана за диаметри на кладенците от 100 мм (4 инча), версия с променлив ток с една фаза
 
 

WKT

WKT
Q max:360,0 m³ / hH макс .:310,0 m

Вертикална помпа в конструкцията на пота при подова инсталация в яма на основната рамка, радиални работни колела, многостепенна, Sauglaufräde
 
 

WKTA

WKTA
Q макс:1,800.0 m³ / чН макс:340,0 m

Вертикална помпа в конструкцията на гърнето (корпус на корпуса) в подова инсталация в яма на основната рамка, радиална и полуосна
 
 

WKTB

WKTB
Q макс:1,500.0 m³ / чН макс:370,0 m

Помпа с вертикална връзка в корпуса на кожуха при подова инсталация на основна рамка, многостепенна, първа степен като двойна вс
 

WKTR

WKTR
Q max:400.0 m³ / hH макс .:500.0 m

Вертикални помпи в корпуса на кожуха. Тип VS6 съгласно API 610 и DIN ISO 13709, многостепенна, първи етап, проектиран като смукателно работно колело
 
 

WKVA

WKVA
Q макс:1,800.0 m³ / чН макс:340,0 m

Вертикална помпа в конструкцията на гърнето (корпус на корпуса) в инсталация на ниво коридор, с основна рамка, радиални и полуаксиални работни
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline

`