Потопени помпи

Ama-Drainer-Box

Ama-Drainer-Box
Q макс:46,0 m³ / чН макс:24,0 m

Стабилен контейнер за събиране на пластмасови съдове или събирателен контейнер с пластмасово покритие, устойчив на удари, с дренаж и подложка за миризми, всеки
 
 

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini
Q max:10,0 m³ / hH макс .:6,5 m

Надеждна и компактна инсталация за повдигане на мръсна вода в модерен дизайн с хигиенен филтър с активен въглен и душ връзка в стандарт, съгласно EN
 
 

Ama-Porter CK-Pumpstation

Ama-Porter CK-Pumpstation
Q max:40,0 m³ / hH макс .:16,0 m

Готова за свързване единична помпена станция / двойна помпена станция в компактен дизайн с помпена шахта за наземна инсталация от PE-LLD (полиетилен), с
 
 

Amacan K

Amacan K
Q max:7.200,0 m³ / hH макс .:30,0 m

Мокра монтирана потопяема помпа в конструкцията на тръбния вал с канално колело, едностъпален, еднопоточен. Предлага се версия ATEX.
 
 

Amacan P

Amacan P
Q max:25.200,0 m³ / hH max:12,0 m

Мокри монтирана потопяема помпа в тръбна конструкция с аксиален винт в ЕЦБ дизайн, едноетапен, еднопоточен. Предлага се версия ATEX
 
 

Amacan S.

Amacan S.
Q макс:21600.0 m³ / чН макс:55,0 m

Мокра монтирана потопяема помпа в конструкция на тръбния вал с Halbaxialrad, едностъпална. Предлага се версия ATEX.
 
 

Amaclean

Amaclean
Q макс:0.0 m³ / чН макс:0.0 m

Самопочистващ се под, за вграждане в нови или реконструирани бетонни конструкции, за силни с отпадъци и влакнести материали.
 
 

AmaDS³

AmaDS³
 

Помпена станция за отпадъчни води със система за разделяне на твърди частици. Непряко хидравлично изпомпване на отпадъчни води с твърди вещества преди помпата
 
 

B-помпа

B-помпа
Q max:2600.0 m³ / hH макс .:160.0 m

Многостъпална помпа със сондажен вал със затворени работни колела, щранг с лагер, втулка на вала, уплътнение на вала чрез уплътнение
 
 

BSX, BRY, BRZS, BRE, BSF

BSX, BRY, BRZS, BRE, BSF
Q max:2600.0 m³ / hH макс .:230.0 m

Едностъпални или многостъпални центробежни помпи в сечение, еднопоточни, вертикални и в зависимост от броя на етапите също косо и хоризонтално
 
 

CINCP / CINCN

CINCP / CINCN
Q макс:320.0 m³ / чН макс:95,0 m

Вертикална, мокра или суха потопяема помпа с конзолна конструкция. Полуотворено работно колело, вал на помпата без пилотен лагер,
 
 

Compacta

Compacta
Q макс:140.0 m³ / чН макс:24,5 m

Възможност за потапяне на единични подемни съоръжения за канализация или двойни подемни съоръжения за канализация за автоматично изхвърляне на отпадъчни води и фекалии от сгради и канализационни системи.
 
 

CTN / -H

CTN / -H
Q max:980.0 m³ / hH макс .:135.0 m

Вертикална потапяща се помпа с напречно разделяне на вълната с двуспирален корпус във влажна или суха инсталация, с радиално работно колело, еднопоточна, една или две
 
 

Estigia

Estigia
Q макс:1160.0 m³ / чН макс:110,0 m

Вертикална, мокро монтирана потопяема помпа с затворено работно колело. С напорен тръбопровод над покривната плоча, DN според номиналния дебит. ...
 
 

Etanorm V

Etanorm V
Q макс:740.0 m³ / чН макс:100,0 m

Едностъпална спирална помпа за вертикален монтаж в затворени контейнери под атмосферно налягане, с изпълнение съгласно EN 7
 
 

INVCP / INVCN

INVCP / INVCN
Q макс:1,600.0 m³ / чН макс:100,0 m

Вертикална, мокра или суха потопяема помпа. Предлага се със затворено или полуотворено работно колело. С тръба под налягане до над
 
 

Ixo N

Ixo N
Q max:8,0 m³ / hH макс .:65,0 m

Многостепенна центробежна помпа в блоков дизайн за напълно или частично потопена работа (минимална дълбочина на потапяне 0,1 м), ниско разположена
 
 

Mini-Compacta

мини-Compacta
Q max:36,0 m³ / hH макс .:25,0 m

Възможност за наводняване на единична подемна система или двойна помпена уредба за канализация, за автоматично изхвърляне на битови отпадъчни води и изпражнения от
 
 

MK / MKY

MK / MKY
Q max:36,0 m³ / hH макс .:19,0 m

Вертикална потопяема помпа с триканално колело и спирален корпус, проектиран като смукателен екран.
 
 

PHZ

PHZ
Q макс:65,000.0 m³ / чН макс:25,0 m

Вертикална тръбна помпа с полуаксиално колело, входяща или с входна дюза, или с всмукателен колектор, с възможност за прибиране
 
 

PNW

PNW
Q max:9,000.0 m³ / hH max:10.0 m

Вертикална тръбна помпа с аксиално витло, едностъпална, със съхранение Residur, което не се нуждае от поддръжка, пристанище под налягане над или под коридора
 
 

PNZ

PNZ
Q макс:65,000.0 m³ / чН макс:15,0 m

Вертикална тръбна тръбна помпа с аксиално колело, входяща или с входна дюза, или с всмукателен колектор, с възможност за прибиране
 
 

Помпена станция CK 1000

Помпена станция CK 1000
Q max:50,0 m³ / hH макс .:39,0 m

Готова за свързване единична помпена станция / двойна помпена станция в компактен дизайн с помпена шахта за наземна инсталация от PE-LLD (полиетилен), с
 
 

Помпена станция CK 800

Помпена станция CK 800
Q max:22,0 m³ / hH макс .:49,0 m

Готова за свързване единична помпена станция / двойна помпена станция в компактен дизайн с помпена шахта за наземна инсталация от PE-LLD (полиетилен), с
 
 

Rotex

Rotex
Q max:24,0 m³ / hH max:14,0 m

Вертикална, едностъпална центробежна помпа, с изпускателна дюза, простираща се нагоре успоредно на вала на помпата и смукателен филтър, проектиран като входно сито
 
 

RPH-V

RPH-V
Q max:80.0 m³ / hH макс .:240.0 m

Вертикална, разклонена помпа за корпус съгласно API 610 и ISO 13709 (тежък режим), тип VS4, с радиално работно колело, еднопоточен, еднопоточен.
 
 

RWCP / RWCN

RWCP / RWCN
Q max:800.0 m³ / hH макс .:60.0 m

Технологична помпа с работно колело със свободен поток, полуотворено или двуканално колело. Уплътнението на вала се дължи на механично уплътнение или пълнене на уплътнителна
 
 

SEZ

СИЗ
Q макс:65,000.0 m³ / чН макс:33,0 m

Вертикална тръбна помпа с отворена спирална предавка, входяща или с входна дюза, или с всмукателен колектор, с възможност за прибиращо се
 
 

SEZT

SEZT
Q макс:20,000.0 m³ / чН макс:110,0 m

Вертикална тръбна помпа с отворена или затворена спирална предавка
 
 

SNW

SNW
Q макс:6500.0 m³ / чН макс:60,0 m

Вертикална тръбна помпа с полуаксиално работно колело, едностъпална, със съхранение Residur, което не се нуждае от поддръжка, приток под налягане над или под пода.
 
 

УФА

УФА
Q max:1,010,0 m³ / hH макс .:480,0 m

Едностъпални или многостепенни центробежни помпи в сечение, еднопоточни, вертикални и в зависимост от броя на етапите, които могат да се монтират хоризонтално
 
 

UPA хром 100 CC

UPA хром 100 CC
Q max:24,0 m³ / hH макс .:600,0 m

Многостепенна центробежна помпа в сечение, изработена от неръждаема стомана за диаметри на кладенците от 100 мм (4 инча), версия с променлив ток с една фаза
 
 

WKT

WKT
Q max:360,0 m³ / hH макс .:310,0 m

Вертикална помпа в конструкцията на пота при подова инсталация в яма на основната рамка, радиални работни колела, многостепенна, Sauglaufräde
 
 

WKTA

WKTA
Q макс:1,800.0 m³ / чН макс:340,0 m

Вертикална помпа в конструкцията на гърнето (корпус на корпуса) в подова инсталация в яма на основната рамка, радиална и полуосна
 
 

WKTB

WKTB
Q макс:1,500.0 m³ / чН макс:370,0 m

Помпа с вертикална връзка в корпуса на кожуха при подова инсталация на основна рамка, многостепенна, първа степен като двойна вс
 

WKTR

WKTR
Q max:400.0 m³ / hH макс .:500.0 m

Вертикални помпи в корпуса на кожуха. Тип VS6 съгласно API 610 и DIN ISO 13709, многостепенна, първи етап, проектиран като смукателно работно колело
 
 

WKVA

WKVA
Q макс:1,800.0 m³ / чН макс:340,0 m

Вертикална помпа в конструкцията на гърнето (корпус на корпуса) в инсталация на ниво коридор, с основна рамка, радиални и полуаксиални работни

`