Помпи за високо налягане

HGM

HGM
Q макс:274.0 m³ / чН макс:1,400.0 м

Хоризонтална радиално разделена многостъпална пръстенна помпа със смазка с радиално работно колело, аксиален и радиален вход с един вход.
 
 

Movitec H(S)I

Movitec H(S)I
Q max:26.3 m³ / hH макс:195.0 m

Многостъпална хоризонтална центробежна помпа с високо налягане
 
 

Movitec VCI

Movitec VCI
Q max:26.3 m³ / hH макс .:249.0 m

Многостъпална вертикална потапяща помпа с високо налягане за монтаж на резервоари или платформи.
 
 

Multitec 200 / 250

Multitec 200 / 250
Q макс:1,500.0 m³ / чН макс:400,0 m

Многостъпална хоризонтална центробежна помпа с пръстеновидно сечение, с дълга връзка, с радиална смукателна дюза, отляти радиални работни колела.
 

Multitec E _ F _ V

Multitec E _ F _ V
Q max:350.0 m³ / hH макс .:630.0 m

Многостъпална хоризонтална или вертикална центробежна помпа в пръстенна конструкция, тясно свързана, с аксиално или радиално засмукваща дюза

 

`