Водни помпи KSB

Като надежден доставчик на помпи KSB, ние предлагаме на нашите клиенти експертна консулация за избора на подходяща помпа.

Водните помпи KSB се делят на 3 основни групи:

Вододобив

KSB разполага с най-иновативните технологии за водочерпене и манипулиране на подпочвени води. Нашите помпи предвижват водата надеждно и ефективно.

Пречистване на водата

KSB осъществява успешна връзка между техническото осъвършенствае и ползите за потребителя, чрез дългогодишен опит в пречистването и подобряването на водата, а така също и в обезсоялването на морската вода

Транспортиране на вода

Помпите на KSB осигуряват надеждно трнспортиране и разпределение на водата

Помпи KSB за чиста вода

`