Водни помпи KSB

Като надежден доставчик на помпи KSB, ние предлагаме на нашите клиенти експертна консулация за избора на подходяща помпа.

Водните помпи KSB се делят на 3 основни групи:

Вододобив

KSB разполага с най-иновативните технологии за водочерпене и манипулиране на подпочвени води. Нашите помпи предвижват водата надеждно и ефективно.

Пречистване на водата

KSB осъществява успешна връзка между техническото осъвършенствае и ползите за потребителя, чрез дългогодишен опит в пречистването и подобряването на водата, а така също и в обезсоялването на морската вода

Транспортиране на вода

Помпите на KSB осигуряват надеждно трнспортиране и разпределение на водата

Помпи KSB за чиста вода

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline

`