TEMPORITI

TEMPORITI е италиански производител на спирачки, основан през 1965г. в гр. Мезеро. TEMPORITI разполага с 2 завода, в които се произвеждат както механичните, така и електрическите части за електромагнитните спирачки.

Днес TEMPORITI е световен лидер в производството на спирачки за електродвигатели и други задвижващи системи.

Защо да избера TEMPORITI?

  1. ЕЛИН ИНЖЕНЕРИНГ предлагаме спирачките TEMPORITI в България повече от 15 години и в това време заедно доказахме, ненадминатите им предимства. Фирмата ни се занимава на първо място с ремонт на електродвигатели със спирачка. Поради тази причина сме извършили изключително сложни и тежки модификации на стари двигатели и монтиране към тях на нови спирачки TEMPORITI.
    Монтирали сме над 1000 спирачки - постояннотокови, променливотокови, малки и големи.

  2. Екипът ни е обучен и е в директен контакт с инженерите и технолозите на Temporiti в Италия и Гърция.
    В сътрудничество с Valiadis сме извършили съвместни обучения по монтажа и настройката на спирачките. Това гарантира оптимален избор на подходяща спирачка, както и маскимално дълга експлоатация на износващите части - феродовия диск, пружините и други.

  3. Трифазните спирачки TEMPORITI, серия AC могат да се свържат директно към клемите на електродвигателя и нямат нужда от токоизправители. Избирайки спирачки TEMPORITI да бъдат монтирани на съществуващи двигатели от специалистите на Елин Инженеринг гарантира, че вашият електродвигател ще работи по-добре дори и от фабрично произведените двигатели със спирачка 

  4. Налични са на склад. Поддържаме в наличност спирачки TEMPORITI за монтаж на електродвигатели от 71 до 250 габарит, което позволява при спешност доставка на електродвигател със спирачка в рамките на 1 седмица.

Модели спирачки на TEMPORITI?