Клас не ефективност IE2+, IE3

Всички електродвигатели VALIADIS, произведени след 2015г. отговарят на Стандартите за ефективност IE3 или IE2 за работа с инвертор.

Така може да спестите над 40% от разходите си за електроенергия, особено в случаите с частично натоварване на електродвигателите под номиналната мощност.

ikonomiya-ot-IE3

Икономия на пари и електроенергия при IE3

Екологични изисквания към електродвигателите

Електродвигателите VALIADIS с енергийна ефективност IE3 (IE2) - могат да намалят разходите за електроенергия с повече от 30%

Стандартът на Международната електротехническа комисия (IEC 60034-30) определя класове на електрическата ефиктивност за асинхронни, едноскоростни, трифазни електродвигатели, 50Hz (и 60Hz).

На 22 Юли 2009г. Европейската комисия (EC No 640/2009) приложи Директива 2005/32/EC, която се отнася за електродвигателите във всички страни членки, с изключение на някои специални приложения.

Според Директивата, всички електродвигатели, монтирани в нови производства, трябва да бъдат с клас на енергийна ефективност не по-ниска от IE2. Считано от 16 Юни 2011 г.

 • IE3 стават задължителни за употреба от 1 Януари 2015г. (за всички електродвигатели >= 7.5kW до 375kW), остава позволена употребата на електродвигатели клас IE2 в комбинация с честотни регулатори.

  От 1 Януари 2017г. става задължително използването на електродвигатели с клас на енергийна ефективност IE3 и за всички електродвигатели над 0,75kW.

  Класификацията се отнася за електродвигатели с:

  Стандартите на ефективност са, както следва:

  • IE1 - Стандартна ефективност
  • IE2 - Висока ефективност
  • IE3 - Premium ефективност
  • IE4 - Супер премиум. Стандартът запазва за в бъдеще и този клас на ефективност

  IEC 60034-30 не се отнася за:

  • Електродвигатели проектирани единствено за работа с честотни инвертори
  • Електродвигатели изцяло монтирани в корпуса на машина (водна помпа, вентилатор или компресор), които не могат да бъдат изпитани, отделно от машината

  Устройство и конструкция на енергоспестяващите електродвигатели VALIADIS

  Проектирането и производството на Енергийно ефективни електродвигатели изисква специални познания, опит и изпитателни лаборатории с прецизни уреди, с които разполагаме в нашите зводи.

  Целта е да се повиши ефективноста, чрез намаляване и балансиране на загубите в статорните намотки, статорните ламели (магнитопровод) и загубите от хлъзгането на ротора. В сравнение със стандартните електродвигатели IE1, производството на "енергоспестяващи" електродвигатели IE2 изисква повече мед, стомана и други материали. Характерни черти на двигателите IE2:

  • По-голямо сечение на използваните проводници
  • Статорните канали са по-високи
  • Ламелите на статора са по-тънки и с подобрени качества
  • Въздушната междина е по-малка
  • Охлаждането на електродвигателя е подобрено
  • Лагерите на електродвигателя са по-добри
  • *Използване на късо съединени медни ротори

По-малки сметки за ток с ел.двигателите VALIADIS

Електродвигатели ефективност IE3

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline