Тип

Мощност

Обороти

Тип

Мощност

Обороти

KK1405-12/4АH

0.06/0.18

450/1440

KK1407-12/6АH

0.10/0.25

400/860

KK1407-12/4АH

0.10/0.37

400/1340

KK1407-6H

0.37kW

860

KK1407-4H

0.55kW

1280

KK1405-6H

0.25kW

870

KK1405-4H

0.37kW

1250

Чертежи на двигатели с конусен ротор КК и КГ

Съответствие на електродвигатели за ходови механизми

Телферен ел. двигател с конусен ротор, тип КК

 

 

 

съответствие на електродвигатели за ходови механизми