Всички електродвигатели VALIADIS, произведени след 2015г. отговарят на Стандартите за ефективност IE3 или IE2 за работа с инвертор.

Така може да спестите над 40% от разходите си за електроенергия, особено в случаите с частично натоварване на електродвигателите под номиналната мощност.

ikonomiya-ot-IE3

Икономия на пари и електроенергия при IE3

Екологични изисквания към електродвигателите

Електродвигателите VALIADIS с енергийна ефективност IE3 (IE2) - могат да намалят разходите за електроенергия с повече от 30%

Стандартът на Международната електротехническа комисия (IEC 60034-30) определя класове на електрическата ефиктивност за асинхронни, едноскоростни, трифазни електродвигатели, 50Hz (и 60Hz).

На 22 Юли 2009г. Европейската комисия (EC No 640/2009) приложи Директива 2005/32/EC, която се отнася за електродвигателите във всички страни членки, с изключение на някои специални приложения.

Според Директивата, всички електродвигатели, монтирани в нови производства, трябва да бъдат с клас на енергийна ефективност не по-ниска от IE2. Считано от 16 Юни 2011 г.

 • IE3 стават задължителни за употреба от 1 Януари 2015г. (за всички електродвигатели >= 7.5kW до 375kW), остава позволена употребата на електродвигатели клас IE2 в комбинация с честотни регулатори.

  От 1 Януари 2017г. става задължително използването на електродвигатели с клас на енергийна ефективност IE3 и за всички електродвигатели над 0,75kW.

  Класификацията се отнася за електродвигатели с:

  Стандартите на ефективност са, както следва:

  • IE1 - Стандартна ефективност
  • IE2 - Висока ефективност
  • IE3 - Premium ефективност
  • IE4 - Супер премиум. Стандартът запазва за в бъдеще и този клас на ефективност

  IEC 60034-30 не се отнася за:

  • Електродвигатели проектирани единствено за работа с честотни инвертори
  • Електродвигатели изцяло монтирани в корпуса на машина (водна помпа, вентилатор или компресор), които не могат да бъдат изпитани, отделно от машината

  Устройство и конструкция на енергоспестяващите електродвигатели VALIADIS

  Проектирането и производството на Енергийно ефективни електродвигатели изисква специални познания, опит и изпитателни лаборатории с прецизни уреди, с които разполагаме в нашите зводи.

  Целта е да се повиши ефективноста, чрез намаляване и балансиране на загубите в статорните намотки, статорните ламели (магнитопровод) и загубите от хлъзгането на ротора. В сравнение със стандартните електродвигатели IE1, производството на "енергоспестяващи" електродвигатели IE2 изисква повече мед, стомана и други материали. Характерни черти на двигателите IE2:

  • По-голямо сечение на използваните проводници
  • Статорните канали са по-високи
  • Ламелите на статора са по-тънки и с подобрени качества
  • Въздушната междина е по-малка
  • Охлаждането на електродвигателя е подобрено
  • Лагерите на електродвигателя са по-добри
  • *Използване на късо съединени медни ротори

По-малки сметки за ток с ел.двигателите VALIADIS

Електродвигатели ефективност IE3