Електромотори с навит ротор

Благодарение на дългогодишния ни опит в производството и ремонта на ел. двигатели с навит ротор и контактни пръстени, както и на партньорството ни с водещите световни производители - Елин Инженеринг ООД e надежден партньор на българските заводи, когато става въпрос за тези специфични електромотори.

Какво е електродвигател с навит ротор?

Електродвигателите с навит ротор се различават от обикновенните трифазни електродвигатели по това, че в ротора си имат намотка, свързана по схема към плъзгащи (контактни) пръстени, след което чрез четки и четкодържатели намотката се свързва към различни видове външни резистори, които променят съпротивлението на ротора по време на въртене.

Въпреки че  DC постояннотоковите ел. двигатели и синхронните двигатели и генератори също имат токоприемащи устройства - четки, контактни пръстени/колектор и четкодържатели, те НЕ трябва да се бъркат с Трифазните електродвигателите с навит ротор.

Терминът "навит ротор" се отнасят за този широко разпространен тип ел. двигатели, които имат "котактни пръстени" и към ротора им се включват съпротивления за за намаляне на пусковия ток и плавен пуск на електродвигателя.

Електродвигатели според захранващото напрежение и приложението

Електродвигатели с навит ротор средно напрежение

dvigatel s navit rotor WEGПри средно (6000V / 6kV) и високо напрежение, поради високата цена на честотните инвертори, ел. двигателите с плъзгащи контактни пръстени и навит ротор са сърцето на много машини с висока мощност.

Те се използват най-често в производството на суровини като добив на руди или в индустрията на свързващи вещества като цимент, варовик и гипс в различни технологии на трошачки, валцови преси и мелници, но също и в големи вентилатори, помпи и конвейери. 

КАТАЛОГ: Електродвигатели с навит ротор VALIADIS 6000V

КАТАЛОГ: Електродвигатели с навит ротор и механизъм за повдигане на четките WEG 6000V

КАТАЛОГ: Електродвигатели с навит ротор CELMA SZUDe, SZUDKe, SZUDLe

Кранови електродвигатели с навит ротор

dvigatel s navit rotor MTHkranov dvigatel s navit rotor

Може би най-разпространения тип електродвигатели са крановите електродвигатели за портални и мостови кранове. Елин Инженеринг предлагаме 2 основни типа от тези електродвигатели - тип MTH (MTF) и тип KZR.

MTH са така наречените "руски" електродвигатели и са монтирани на много кранове в Източна Европа. 

KZR са техен аналог, но са произведени според размерите и стандартите на международната електротехническа комисия IEC

КАТАЛОГ: МТН(F), 4МТМ(H), МТКН(F), MT - стандарт ГОСТ - Кранови електродвигатели с навит ротор

КАТАЛОГ: KZR - стандарт IEC - Кранови електродвигатели с навит ротор

Електродвигатели с навит ротор ниско напрежение (до 1000V)

В миналото електродвигателите с навит ротор са били много разпростреанени при ниско напрежение 380V и 400V, но в последните десетилетия след масовото навлизане на честотните инвертори и софт-стартерите те се използват все по-рядко и почти никога не се влагат в нови машини. 

Електродвигателите с навит ротор KΔ са отново произведени според стандарта IEC и със съответните типове охлаждане:

 • IC01 - с отворена вентилация
 • IC411 - с ребра за охалждане
 • IC 611 + IC 616 + IC 666 - охлаждане въздух-въздух
 • IC 81W - охлаждане въздух - вода
 • IC511 - охлаждане с тръби в статора 

 КАТАЛОГ:  KΔ - стандартни електродвигатели с контактни пръстени

 Поддръжка на електродвигателите с четки и контактни пръстени

 

dvigatel kontaktni prastenidvigatel s navit rotor 6000V

Основният недостатък при ел. моторите с навит ротор е нуждата от значително по-честа поддръжка, която да се извършва от квалифициран персонал. Някои от нещата, които трябва да се следят са:

 • Контактните пръстени трябва да бъдат цилиндрични, чисти и с точно определена грапавост според приложението;
 • Четкодържателите трябва да бъдат правилно насочени към контактните пръстени на електродвигателя;
 • Пружините трябва да бъдат с правилната сила според позицията им;
 • Четки - трябва да се наблюдава тяхното износване, отделяне не графитен прах и други;

Инструкция за монтаж, експлоатация и поддръжка

Замяна на ел. двигател с навит ротор с инвертор и двигател с кафезен ротор

Тъй като съвремените системи за честотно регулиране имат само предимства и никакви недостатъци спрямо електродвигателите с навит ротор, задължително трябва да се обсъди възможността за замяна на електродвигателя с навит ротор със стандартен електродвигател с късосъединен (кафезен) ротор и честотен регулатор или софт-стартер.

Със сигурност Елин Инженеринг ООД има несравним опит в тази услуга тъй като нашите специалисти по автоматизация се сблъскват с ежедневни проблеми свързани с инверторите и задвижванията. 

От друга страна механиците и бобиньорите в ремонтния ни цех могат да модифицират новия електродвигател така, че той да има същите присъединителни размери като съществуващия.

Особено интересни са случаите,  които електродвигателя с навит ротор се модифицира така че да работи като електродвигател с късо-съединен ротор. За целта се махат контактните пръстени, отрязва се частта от вала, която става излишна, а намотката се свързва по правилния начин, така че елкетродвигателят да работи безпроблемно дълги години.

При това изпълнение единствената инвестиция е закупуването на честотен регулатор (или софт-стартер), окабеляването и настройката им. 

Резервни части за електродвигатели с навит ротор

Елин Инженеринг ООД произвеждаме и можем да доставим резерни части за всички електродвигатели с навит ротор:

 • Контактни пръстени;
 • Четки;
 • Четкодържатели;
 • Пружини;
 • Изолиран болт за монтаж на четкодържателите
 • Други

plazgashti kontaktni prastenichetkodarzhateli

chetkodarzhateli MTFnavit rotor s prasteni