Електромотори с навит ротор

Благодарение на дългогодишния ни опит в производството и ремонта на ел. двигатели с навит ротор и контактни пръстени, както и на партньорството ни с водещите световни производители - Елин Инженеринг ООД e надежден партньор на българските заводи, когато става въпрос за тези специфични електромотори.

Какво е електродвигател с навит ротор?

Електродвигателите с навит ротор се различават от обикновенните трифазни електродвигатели по това, че в ротора си имат намотка, свързана по схема към плъзгащи (контактни) пръстени, след което чрез четки и четкодържатели намотката се свързва към различни видове външни резистори, които променят съпротивлението на ротора по време на въртене.

Въпреки че  DC постояннотоковите ел. двигатели и синхронните двигатели и генератори също имат токоприемащи устройства - четки, контактни пръстени/колектор и четкодържатели, те НЕ трябва да се бъркат с Трифазните електродвигателите с навит ротор.

Терминът "навит ротор" се отнасят за този широко разпространен тип ел. двигатели, които имат "котактни пръстени" и към ротора им се включват съпротивления за за намаляне на пусковия ток и плавен пуск на електродвигателя.

Електродвигатели според захранващото напрежение и приложението

Електродвигатели с навит ротор средно напрежение

dvigatel s navit rotor WEGПри средно (6000V / 6kV) и високо напрежение, поради високата цена на честотните инвертори, ел. двигателите с плъзгащи контактни пръстени и навит ротор са сърцето на много машини с висока мощност.

Те се използват най-често в производството на суровини като добив на руди или в индустрията на свързващи вещества като цимент, варовик и гипс в различни технологии на трошачки, валцови преси и мелници, но също и в големи вентилатори, помпи и конвейери. 

КАТАЛОГ: Електродвигатели с навит ротор VALIADIS 6000V

КАТАЛОГ: Електродвигатели с навит ротор и механизъм за повдигане на четките WEG 6000V

КАТАЛОГ: Електродвигатели с навит ротор CELMA SZUDe, SZUDKe, SZUDLe

Кранови електродвигатели с навит ротор

dvigatel s navit rotor MTHkranov dvigatel s navit rotor

Може би най-разпространения тип електродвигатели са крановите електродвигатели за портални и мостови кранове. Елин Инженеринг предлагаме 2 основни типа от тези електродвигатели - тип MTH (MTF) и тип KZR.

MTH са така наречените "руски" електродвигатели и са монтирани на много кранове в Източна Европа. 

KZR са техен аналог, но са произведени според размерите и стандартите на международната електротехническа комисия IEC

КАТАЛОГ: МТН(F), 4МТМ(H), МТКН(F), MT - стандарт ГОСТ - Кранови електродвигатели с навит ротор

КАТАЛОГ: KZR - стандарт IEC - Кранови електродвигатели с навит ротор

Електродвигатели с навит ротор ниско напрежение (до 1000V)

В миналото електродвигателите с навит ротор са били много разпростреанени при ниско напрежение 380V и 400V, но в последните десетилетия след масовото навлизане на честотните инвертори и софт-стартерите те се използват все по-рядко и почти никога не се влагат в нови машини. 

Електродвигателите с навит ротор KΔ са отново произведени според стандарта IEC и със съответните типове охлаждане:

 • IC01 - с отворена вентилация
 • IC411 - с ребра за охалждане
 • IC 611 + IC 616 + IC 666 - охлаждане въздух-въздух
 • IC 81W - охлаждане въздух - вода
 • IC511 - охлаждане с тръби в статора 

 КАТАЛОГ:  KΔ - стандартни електродвигатели с контактни пръстени

 Поддръжка на електродвигателите с четки и контактни пръстени

 

dvigatel kontaktni prastenidvigatel s navit rotor 6000V

Основният недостатък при ел. моторите с навит ротор е нуждата от значително по-честа поддръжка, която да се извършва от квалифициран персонал. Някои от нещата, които трябва да се следят са:

 • Контактните пръстени трябва да бъдат цилиндрични, чисти и с точно определена грапавост според приложението;
 • Четкодържателите трябва да бъдат правилно насочени към контактните пръстени на електродвигателя;
 • Пружините трябва да бъдат с правилната сила според позицията им;
 • Четки - трябва да се наблюдава тяхното износване, отделяне не графитен прах и други;

Инструкция за монтаж, експлоатация и поддръжка

Замяна на ел. двигател с навит ротор с инвертор и двигател с кафезен ротор

Тъй като съвремените системи за честотно регулиране имат само предимства и никакви недостатъци спрямо електродвигателите с навит ротор, задължително трябва да се обсъди възможността за замяна на електродвигателя с навит ротор със стандартен електродвигател с късосъединен (кафезен) ротор и честотен регулатор или софт-стартер.

Със сигурност Елин Инженеринг ООД има несравним опит в тази услуга тъй като нашите специалисти по автоматизация се сблъскват с ежедневни проблеми свързани с инверторите и задвижванията. 

От друга страна механиците и бобиньорите в ремонтния ни цех могат да модифицират новия електродвигател така, че той да има същите присъединителни размери като съществуващия.

Особено интересни са случаите,  които електродвигателя с навит ротор се модифицира така че да работи като електродвигател с късо-съединен ротор. За целта се махат контактните пръстени, отрязва се частта от вала, която става излишна, а намотката се свързва по правилния начин, така че елкетродвигателят да работи безпроблемно дълги години.

При това изпълнение единствената инвестиция е закупуването на честотен регулатор (или софт-стартер), окабеляването и настройката им. 

Резервни части за електродвигатели с навит ротор

Елин Инженеринг ООД произвеждаме и можем да доставим резерни части за всички електродвигатели с навит ротор:

 • Контактни пръстени;
 • Четки;
 • Четкодържатели;
 • Пружини;
 • Изолиран болт за монтаж на четкодържателите
 • Други

plazgashti kontaktni prastenichetkodarzhateli

chetkodarzhateli MTFnavit rotor s prasteni

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline