Изолационна система за работа с честотно управление

При бобинажа са използвани специални изолационни материали за работа с инвертор и при най-тежките режими

При работа с инвертор изолацията на намотката на електродвигателя е подложена на напрежение с не-импулсна форма и големи пикове. Това води до увреждане и преждевременното стареене на изолацията.

Когато електродвигателят не е проектиран правилно, използването на честотно управление може да намали мощността му с до 20%

При работа на ел. двигателя с инвертор, поради бързодействащите транзистори се получават голям брой високочестотни правоъгълни импулси с еднаква амплитуда и различна широчина. Тези високочестотни осцилации на напрежението натоварват извънредно изолационната система на ел. двигателя.

Широчинно-импулсната модулация от своя страна, внася висши хармоници в захранващите кабели.

Когато електродвигателят не е проектиран правилно, използването на честотно управление може да намали мощността му с до 20%

На изводите на таблото на ел. двигателя, също се получават пикове на напрежение, особено при по-дълги захранващи кабели между честотния инвертор и ел. двигателя. Затова захранващите кабели трябва да останат максимално къси.
При работа на ел. двигател с инвертор изолацията на намотката му е подложена на напрежение с не-импулсна форма и големи пикове. Това води до увреждане и преждевременното стареене на изолацията.

Електрическата ерозия в лагерите на ел. двигателите е друг основен проблем при захранване с честотен регулатор. Тя може да бъде отстранена с използването на ел. изолирани лагери.

Ел. двигателите проектирани за работа с инвертор имат специална изолация, която е устойчива на значително по-високи пикове на напрежението, в сравнение със стандартните ел. двигатели. Защитата на двигателя от пренапрежения се постига чрез усилване на междувитковата, каналната и междуфазната изолация. Изборът на изолационната система в тези задвижвания е от съществено значение за безотказната работа на ел. двигателя.

Тези хармоници и допълнителни загуби намалят максималната полезна мощност, която може да бъде използвана от магнитопровода на електродвигателя.

eroziya-varhu-kraishtata
koroziya-ot-korona
koroziya varhu-namotkata
koroziya-ot-yonizaciya
namotka-bez-dobro-pokritie
narushavane-izolaciyata
osukana-dvoyka-invertor
osukana-dvoyka
uvredena-namotka-ot-invertor
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline