Изолационна система за работа с честотно управление

При бобинажа са използвани специални изолационни материали за работа с инвертор и при най-тежките режими

При работа с инвертор изолацията на намотката на електродвигателя е подложена на напрежение с не-импулсна форма и големи пикове. Това води до увреждане и преждевременното стареене на изолацията.

Когато електродвигателят не е проектиран правилно, използването на честотно управление може да намали мощността му с до 20%

При работа на ел. двигателя с инвертор, поради бързодействащите транзистори се получават голям брой високочестотни правоъгълни импулси с еднаква амплитуда и различна широчина. Тези високочестотни осцилации на напрежението натоварват извънредно изолационната система на ел. двигателя.

Широчинно-импулсната модулация от своя страна, внася висши хармоници в захранващите кабели.

Когато електродвигателят не е проектиран правилно, използването на честотно управление може да намали мощността му с до 20%

На изводите на таблото на ел. двигателя, също се получават пикове на напрежение, особено при по-дълги захранващи кабели между честотния инвертор и ел. двигателя. Затова захранващите кабели трябва да останат максимално къси.
При работа на ел. двигател с инвертор изолацията на намотката му е подложена на напрежение с не-импулсна форма и големи пикове. Това води до увреждане и преждевременното стареене на изолацията.

Електрическата ерозия в лагерите на ел. двигателите е друг основен проблем при захранване с честотен регулатор. Тя може да бъде отстранена с използването на ел. изолирани лагери.

Ел. двигателите проектирани за работа с инвертор имат специална изолация, която е устойчива на значително по-високи пикове на напрежението, в сравнение със стандартните ел. двигатели. Защитата на двигателя от пренапрежения се постига чрез усилване на междувитковата, каналната и междуфазната изолация. Изборът на изолационната система в тези задвижвания е от съществено значение за безотказната работа на ел. двигателя.

Тези хармоници и допълнителни загуби намалят максималната полезна мощност, която може да бъде използвана от магнитопровода на електродвигателя.

eroziya-varhu-kraishtata
koroziya-ot-korona
koroziya varhu-namotkata
koroziya-ot-yonizaciya
namotka-bez-dobro-pokritie
narushavane-izolaciyata
osukana-dvoyka-invertor
osukana-dvoyka
uvredena-namotka-ot-invertor