Ел. двигатели за работа с инвертор

Честотните регулатори са електронни устройства, които могат да осъществят неограничен контрол върху скорстта на асинхронния електродвигател, подавайки променлива честота и напрежение. Пълно плавно регулиране и практически точни обороти се постигат, когато асинхронния електродвигател е захранен с подходящ инвертор, бъдат взети правилните мерки и добавени нужните аксесоари към електродвигателя.

Лагер след работа с инвертор

Променливотоковите трифазни ел. двигатели, управлявани от инвертори с променлива честота (VFD), използват широчинно-импулсна модулация (PWM) за контрол на скоростта на електромоторите. Това означава, че има напрежения, които са индуцирани върху вала на асинхронния ел. двигател и могат да се разредят в лагерите на електродвигателя, причинявайки механични повреди.

 

Енкодерите се монтират на вала на електродвигателя, в случаите когато е нужен прецизен контрол на скоростта при постоянен въртящ момент, особено при много ниски обороти и захранваща честота.

При работа на електродвигателя под номиналните обороти вентилаторната перка на електродвигателя не може да осигури достатъчно количество охлаждащ въздух, ако се работи при постоянен въртящ момент.

Топлоотдаването на електродвигатеял се намаля и затова е нужно да бъде монтирано допълнително охлаждане с независимо захранване.

Повреда от пиковите напрежения

При работа с инвертор изолацията на намотката на електродвигателя е подложена на напрежение с не-импулсна форма и големи пикове. Това води до увреждане и преждевременното стареене на изолацията.

Когато електродвигателят не е проектиран правилно, използването на честотно управление може да намали мощността му с до 20%