Двускоростни електромотори

Двойна звезда-триъгълник Δ/YY, Звезда-двойна звезда Y/YY, отделни намотки и други

 КАТАЛОГ: Двускоростни електродвигатели

 Елин Инженеринг ООД предлагаме пълна гама трифазни двускоростни електродвигатели с мощност от 0,12kW до 180 kW. С различни опции за двете скорости : 

 • 1500/3000;
 • 1000/1500;
 • 750/1500;
 • 750/1000.

Понякога в практиката стои въпросът дали да използвате обикновен асинхронен електродвигател с честотен регулатор или да поръчате двускоростен електродвигател.

В много случаи, сравнително сложният и по-скъп честотен инвертор, може просто да бъде заменен с двускоростен електромотор. Този „трик“ се прилага, когато единственото изискване към машината е да работи на ВИСОКА и НИСКА СКОРОСТ.

В зависимост от начина на производство, двускоростните ел. двигатели се делят на:

 • Двускоростни електродвигатели с превключване на полюсите (схемa Даландер /Dahlander/ ) – електродвигателите от този тип могат да бъдат изпълнени по две схеми на свързване:
  • Даландер звезда-двойна звезда (Y/YY)  при приложения с променлив въртящ момент;
  • Даландер триъгълник-двойна звезда (Δ/YY) когато въртящия момент на електродвигателя трябва да остане постоянен;
 • Двускоростни електродвигатели с отделна намотка за всяка скорост

В зависимост от предназначението на електродвигателя, двускоростните електродвигатели се делят на:

 • Двускоростни асинхронни електродвигатели с променлив въртящ момент.
 • Двускоростни асинхронни електродвигатели с постоянен въртящ момент.
 • Двускоростни електродвигатели за постоянна мощност;

Двускоростните електродвигатели с променлив въртящ момент могат да бъдат наречени енергоспестяващи. Те намаляват използваната мощност, предлагайки на електродвигателя алтернативна ниска скорост, с по-малка мощност. По този начин получавате възможност да изберете мощността според действителните нужди. Този тип двускоростни електродвигатели са приложими при водни помпи, вентилатори и други.

Двускоростните електродвигатели с постоянен въртящ момент за двете скорости, намират приложение в кранове, асансьори, металообработващи машини и други. При тях разликата в мощностите при двете скорости е значително по-малка.

Технически характеристики на предлаганите двускоростни електродвигатели