Ел. двигатели минно изпълнение Exd I

Елин Инженеринг ООД поддържа в наличност и може да достави ATEX сертифицирани ел. двигатели и генератори за мините и минната промишленост - Група на взривяемост - Ex d I Mb

ATEX Ex I Mb M1 M2 minni elektrodvigateli

Елин Инженеринг ООД разполага с една от най-големите наличности на ATEX електродвигатели в България за мините и минната промишленост - Група на взривяемост Ex I

Минно-добивната промишленост се състои от мини и преработвателни предприятия, използващи електрическо и механично оборудване за добив и преработка на минерали.

Преди да бъдат монтирани, Електродвигателите от категория Ex I (Mb, M1 и М2), трябва да бъдат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО съпроводени с валиден ATEX сертификат, гарантиращ тяхната конструкция и безопасна работа при наличие на метан (от мините). Споменатия сертификат трябва да бъде съхраняван след монтажа.

Това е глобална индустрия, която е в процес на консолидация, което води до по-малко, но по-големи компании, които доминират на пазара.

Тези големи клиенти виждат предимствата при установяването на взаимоотношения с Елин Инженеринг, тъй като ние предлагаме поддръжка на продукти и услуги в техните мини-обекти, както и с техните партньори за OEM.

Търсенето на продукти на мините ще продължи да се увеличава, докато оставащите руди са все по-малко. Това кара мините да стават все по-големи, но и по-продуктивни, за да останат конкурентоспособни.

Тези големи мини търсят водещи технологии, каквито Елин Инженеринг може да предложи, за да постигнат целите си за повишена надеждност, намалени разходи за енергия и увеличена автоматизация и механизация.

Доказаната способност на Елин Инженеринг да предоставя продукти и услуги, надхвърлящи тези очаквания, ни прави идеален партньор на българските минни компании.

Минното дело и производството на цимент поставят много строги изисквания към електродвигателите. Специализираните ел. двигатели трябва да бъдат конструирани така, че да издържат на възможно най-тежките условия. Допълнителни изисквания се поставят на двигатели, използвани в експлозивна среда, т.нар. Ex d двигатели.

Елин Инженеринг доставя всички видове ел. двигатели от Група на взривяемост Ex I за ниско и средно напрежение, приложими за мини и добив на цимент

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline