Ел. двигатели минно изпълнение Exd I

Елин Инженеринг ООД поддържа в наличност и може да достави ATEX сертифицирани ел. двигатели и генератори за мините и минната промишленост - Група на взривяемост - Ex d I Mb

ATEX Ex I Mb M1 M2 minni elektrodvigateli

Елин Инженеринг ООД разполага с една от най-големите наличности на ATEX електродвигатели в България за мините и минната промишленост - Група на взривяемост Ex I

Минно-добивната промишленост се състои от мини и преработвателни предприятия, използващи електрическо и механично оборудване за добив и преработка на минерали.

Преди да бъдат монтирани, Електродвигателите от категория Ex I (Mb, M1 и М2), трябва да бъдат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО съпроводени с валиден ATEX сертификат, гарантиращ тяхната конструкция и безопасна работа при наличие на метан (от мините). Споменатия сертификат трябва да бъде съхраняван след монтажа.

Това е глобална индустрия, която е в процес на консолидация, което води до по-малко, но по-големи компании, които доминират на пазара.

Тези големи клиенти виждат предимствата при установяването на взаимоотношения с Елин Инженеринг, тъй като ние предлагаме поддръжка на продукти и услуги в техните мини-обекти, както и с техните партньори за OEM.

Търсенето на продукти на мините ще продължи да се увеличава, докато оставащите руди са все по-малко. Това кара мините да стават все по-големи, но и по-продуктивни, за да останат конкурентоспособни.

Тези големи мини търсят водещи технологии, каквито Елин Инженеринг може да предложи, за да постигнат целите си за повишена надеждност, намалени разходи за енергия и увеличена автоматизация и механизация.

Доказаната способност на Елин Инженеринг да предоставя продукти и услуги, надхвърлящи тези очаквания, ни прави идеален партньор на българските минни компании.

Минното дело и производството на цимент поставят много строги изисквания към електродвигателите. Специализираните ел. двигатели трябва да бъдат конструирани така, че да издържат на възможно най-тежките условия. Допълнителни изисквания се поставят на двигатели, използвани в експлозивна среда, т.нар. Ex d двигатели.

Елин Инженеринг доставя всички видове ел. двигатели от Група на взривяемост Ex I за ниско и средно напрежение, приложими за мини и добив на цимент