Ел. двигатели с взривонепроницаема обвивка Ex d (Ex db)

ATEX сертифицирани ел. двигатели и генератори със защита - Ex db II, EPL - Зона 1

Електродвигател Ex db Ex d MAK
Каталог Електродвигатели Ex d (Ex db)

ATEX ел. двигатeли взривозащитени, чрез взривонепроницаема обвивка, вид на защита d (db).

При този тип електродвигатели, всички части, които теоретично биха могли да предизвикат експлозия са поставени в т.нар. взривонепроницаем корпус.

Дори и да се случи експлозия в случай на авария, тя не трябва да излезе извън корпуса на електродвигателя.

Другото задължително условие при електродвигателите със степен на защита Ex d (или отменения стандарт Ex db) e - Температурата на корпуса на електродвигателя не трябва да превишава максимално допустимите съгласно температурния клас.

MAK серия двигатели

Нашите взривозащитени двигатели са проектирани в съответствие с ATEX N. 94/9/CE, които се отнасят до основните характеристики за безопасност на оборудването, предназначено да се използва във взривоопасна атмосфера.

Пригодността на нашите взривозащитени двигатели към основните характеристики за безопасност, изисквани от ATEX, е показана със сертификат CE, издаден от CESI, нотифициран орган N. 0722.

Взривоопасен и устойчив на пламък двигател Ex d, Ex de е въртяща се машина, която може да работи в среда с наличие на газове и / или експлозивни или запалими пари, без да причинява вътрешни повреди на двигателя.

  • Взривобезопасен корпус - не се пукна или експлодира в случай на вътрешно късо съединение.
  • Огнеустойчивост - не позволява излизане на газове и пламък от двигателя, когато температурата на околната среда е критична.

Нашите взривозащитени двигатели Ex d, Ex db са проектирани съгласно европейските стандарти EN 60079-0: 2006; EN 60079-1: 2004; EN 61241-1: 2004; EN 61241-0: 2006 и поради тази причина те са подходящи за опасни зони съгласно стандарт EN 60079-10.14.17.