Ел. двигатели с взривонепроницаема обвивка Ex d (Ex db)

ATEX сертифицирани ел. двигатели и генератори със защита - Ex db II, EPL - Зона 1

Електродвигател Ex db Ex d MAK
Каталог Електродвигатели Ex d (Ex db)

ATEX ел. двигатeли взривозащитени, чрез взривонепроницаема обвивка, вид на защита d (db).

При този тип електродвигатели, всички части, които теоретично биха могли да предизвикат експлозия са поставени в т.нар. взривонепроницаем корпус.

Дори и да се случи експлозия в случай на авария, тя не трябва да излезе извън корпуса на електродвигателя.

Другото задължително условие при електродвигателите със степен на защита Ex d (или отменения стандарт Ex db) e - Температурата на корпуса на електродвигателя не трябва да превишава максимално допустимите съгласно температурния клас.

MAK серия двигатели

Нашите взривозащитени двигатели са проектирани в съответствие с ATEX N. 94/9/CE, които се отнасят до основните характеристики за безопасност на оборудването, предназначено да се използва във взривоопасна атмосфера.

Пригодността на нашите взривозащитени двигатели към основните характеристики за безопасност, изисквани от ATEX, е показана със сертификат CE, издаден от CESI, нотифициран орган N. 0722.

Взривоопасен и устойчив на пламък двигател Ex d, Ex de е въртяща се машина, която може да работи в среда с наличие на газове и / или експлозивни или запалими пари, без да причинява вътрешни повреди на двигателя.

  • Взривобезопасен корпус - не се пукна или експлодира в случай на вътрешно късо съединение.
  • Огнеустойчивост - не позволява излизане на газове и пламък от двигателя, когато температурата на околната среда е критична.

Нашите взривозащитени двигатели Ex d, Ex db са проектирани съгласно европейските стандарти EN 60079-0: 2006; EN 60079-1: 2004; EN 61241-1: 2004; EN 61241-0: 2006 и поради тази причина те са подходящи за опасни зони съгласно стандарт EN 60079-10.14.17.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline