Взривозащитени ел. двигатели

ATEX ел. двигатели - "Трета група - Експлозивна опасност". СЕ и Еx маркирани

ATEX motorПри наличие на "потенциално експлозивна атмосфера" могат да бъдат използвани само ел. двигатели, които имат съответната СЕ и Ex маркировка, придружени със съответните актуални сертификати, издадени от органите с валидна акредитация при IECEx.

„Потенциално експлозивна атмосфера“ Ex означава атмосферата, при която смес от газове, изпарения, мъгли или прах се комбинират по такъв начин, че могат да бъдат възпламенени при определени условия на работа.

Електродвигателите предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера ATEX са разделени в редица категории, включително такива които се изплозват на офшорни платформи, рафинерии, рудници и мелници.

Директивата ATEX 2014/34 / ЕС обхваща електромотори и друго оборудване, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, заменяща предишната Директива 94/9 / ЕО.

Ел. двигателите работещи в помещения, в които може да се образуват експлозивни смеси от газове, пари или прах, попадат в законовите изисквания за оборудване "Трета група - Експлозивна опасност".

Елин Инженеринг ООД подържаме налични взривобезопасни електродвигатели с мощност до 22 kW, ел. двигатели с по-големи мощности или специфични параметри могат да бъдат доставени в рамките на 2 седмици.

e-max.it: your social media marketing partner
Елин Инженеринг ООД
ПЛОВДИВ: 4141 Трилистник,
Индустриален път №1

Тел: 031 499 188
GSM/Viber/WhatsApp:
+359 (0) 895 581 912
+359 (0) 896 31 11 88
Email:elin@eldvigateli.com
Skype:elin-engineering