Електродвигатели тип МО

Елин Инженеринг ООД предлага производство на електродвигатели, със същите присъединителни размери, но по-добри технически характеристики и параметри от остарелите типове МО и 4АО.

При трифазните асинхронни ел. двигатели тип МО и 4АО има усъвършенстване на конструкцията и използване на нови материали, в сравнение с по-старите модели електродвигатели произвеждани в България. Те са предназначени за продължителен режим на работа S1 или за режим на променливо натоварване S6 без определена продължителност на цикъла. Предназначени са за пряко включване на пълното напрежение на мрежата - 400V при свързване на намотките им в звезда или триъгълник. Всички електромотори с височина на оста на въртене над 200мм се произвеждат със свързване на фазите в триъгълник, което дава възможност да се реализира и непряко пускане чрез превключване звезда-триъгълник. Срещат се и ел. двигатели с по-малки височини на оста на въртене със свързване на намотките в триъгълник, както и ел. двигатели над 200мм със свързване в звезда. Степента на защита на електродвигателите 4АО и МО е IP44, а на изводната кутия - IP54.

Конструктивното оформяне на ел. двигателите тип МО е съобразено с изискванията на охлаждането и тенденциите за естетична линия на машините. Основната конструкция е изпълнена от чугунени отливки, а някои детайли от алуминиеви отливки, листова стомана и пластмаса.

Вентилационната система на ел. двигателите се осъществява чрез външно обдухване на оребреното тяло. Въздухът се направлява от специални стоманени кожуси и се задвижва от вентилатор, разположен на обратната на работния край на вала страна. Вентилаторът на ел. двигателите с височина на оста на въртене до 100мм е от стомана, а за ел. двигателите с височини от 112 до 180 мм - от пластмаса, а за по-големите електродвигатели - от алуминиева отливка. Чрез раздвижване на вътрешния въздух от роторните лопатки се подобрява топлообменът от вътрешността на ел. двигателя. При електромоторите с височина на оста на въртене 200мм и повече е реализирана допълнителна вътрешна вентилация посредством роторните лопатки и специални ветроводни фунии. Въздухът циркулира около челните части на намотката и оребрените от вътрешната страна лагерни щитове и предава топлината от намотката към околното пространство.  Тук е от значение и правилното разположение на ветроводните фунии, които трябва да отстоят от намотката на около 30-40 мм, а отворът им да бъде с неповече от 15мм по малък от външния диаметър на лопатките.

Намотката на електродвигателите тип МО и 4АО е изпълнена от кръгъл меден проводник, изолиран с топлоустойчива емайлова изолация - марки ПЕТ2F. Изолационната система на ел. двигателите с височина на оста на въртене до 132мм е от клас на топлоустойчивост В и е изпълнена за дивгателите до 100мм от полиетилентерафталатно фолио, а за електродвигателите МО112 и 132 от полифол. По-големите ел. двигатели с височина 160мм и повече са с изолационна система от клас на топлоустойчивост F, изпълнена от полифол.

Роторната клетка на всички електродвигатели е изпълнена като алуминиева отливка. Сглобката на роторния пакет с вала за електродвигатели с височина на оста на въртене до 180мм е горещо-пресова, а за по-големите - пресова, осигурена допълнително срещу превъртане с шпонка.

Изводите на статорната намотка са върху клемното табло, разположено в добре уплътнена изводна кутия. Изводната кутия се намира отгоре на тялото, като кабелите могат да се подвеждат и от дясната и от лявата страна.

Основните технически показатели на електродвигателите тип МО и 4АО, както и техните праметри и конструктивни данни, могат да бъдат предоставени при поискване.

Електродвигатели тип МО

Тип MO200M MO200L MO225M MO250S MO250M MO280S MO280M MO
280L
MO315S MO315M MO
355S
MO
355М
MO355Lk
2p= 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 4 2 4,6,8 2 4,6,8 4,6,8 4,6,8 2 4,6,8
b10 318 318 318 318 356 356 406 406 406 406 457 457 457 457 457 508 508 508 508 610 610 610 610
b12 80 80 80 80 90 90 95 95 95 95 100 100 100 100 100 120 120 120 120 150 150 150 150
b11 400 400 400 400 450 450 500 500 500 500 560 560 560 560 560 630 630 630 630 740 740 740 740
b30 446 446 446 446 500 500 550 550 550 550 630 630 630 630 630 710 710 710 710 775 775 775 775
l10 267 267 305 305 311 311 311 311 349 349 368 368 419 419 457 406 406 457 457 500 560 630 630
l11 349 349 380 380 380 380 390 390 428 428 450 450 500 500 540   496 547 547 600 660 740 740
l31 133 133 133 133 149 149 168 168 168 168 190 190 190 190 190 216 216 216 216 254 254 254 254
d1 55 60 55 60 55 65 65 75 65 75 70 80 70 80 80 75 90 75 90 100 100 85 100
l1 110 140 110 140 110 140 140 140 140 140 140 170 140 170 170 140 170 140 170 210 210 170 210
b1 16 18 16 18 16 18 18 20 18 20 20 22 20 22 22 20 25 20 25 28 28 22 28
h5 59 64 59 64 59 69 69 79,5 69 79,5 74,5 85 74,5 85 85 79,5 95 79,5 95 106 106 90 106
h 200 200 200 200 225 225 250 250 250 250 280 280 280 280 280 315 315 315 315 355 355 355 355
h10 30 30 30 30 35 35 41 41 41 41 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50
h31 530 530 530 530 595 595 640 640 640 640 725 725 725 725 725 800 800 800 800 880 880 880 880
d10 19 19 19 19 19 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28
l30 765 795 803 833 840 870 915 915 955 955 1033 1063 1084 1114 1152 1100 1130 1150 1180 1345 1405 1480 1520
AD 303 303 303 303 352 352 366 366 366 366 418 418 418 418 418 485 485 485 485        
M 400 400 400 400 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600        
N 350 350 350 350 450 450 450 450 450 450 550 550 550 550 550 550 550 550 550        
P 450 450 450 450 550 550 550 550 550 550 660 660 660 660 660 660 660 660 660        
S 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 24 24 24 24 24 28 28 28 28        
T 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6