Електродвигатели серия М

История

Трифазните асинхронни двигатели с кафезен ротор тип М са били предназначени за най-общо приложение за задвижване на машини и механизми без особени изисквания по отношение на пусковите характеристики.

Производството на този тип електродвигатели започва през 60-те години и те намират широко приложение при задвижване на различни машини и водни помпи в миналото.

Разговорно наричани още "квадратни", ел. двигателите от тази серия са произвеждани от:

  1. СТЗ ”Васил Коларов”
  2. Елпром ЗЕМ АД
  3. ИХБ Електрик АД

Серийното производството на електродвигателите М250 , М280 и М315 спира окончателно през 2018г, тъй като не отговарят на съвремените изисквания за енергийна ефективност и страндартите на IEC.

Как да поръчаме?

Елин Инженеринг ООД, може да предложи производство на единични бройки от тази серия електродвигатели, които да бъдат със същите присъединителни размери, мощност, обороти и по-добри технически показатели - клас на ефективност IE3, клас на изолация H и други.

Цената при производството на един или няколко броя е значително по-висока от цената на електродвигател серийно производство.

Елин Инженеринг с удоволствие ще съдействаме в правилния подбор на съвременен тип ел. двигател, както и да произведем и доставим всички нужни части и аксесоари (съединители, ремъчни шайби, основи), така че новият двигател да се монтира на мястото на ел. двигателя серия M с минимални усилия.

Техническа информация

Ел. двигателите тип М, отговарят на изискванията за режим на работа S1 и S6, без определена продължителност на циклите.

Всички електродвигатели от тип М са за пряко включване към пълното напрежение на мрежата, но свързването им позволява и плавен пуск.

Електродвигатлите тип М се произвеждат само с височина на оста на въртене над 200мм. 

Степента на защита е IP23

Конструкцията на тези електродвигатели е изпълнена от чугунени отливки. Едновремено с отливането на тялото и лагерните щитове са отлети и защитните решетки, които осигуряват степента на защита и необходимите отвори за вентилацията.

Вентилационната система е двустранно-радиална, като охлаждащият въздух постъпва от двете страни през решетките в лагерните щитове, направлява се от специални ветроводни фунии и след като обмие челните части на намотките и статорния пакет, излиза през решетъчните отвори на електродвигателя.

Намотките на ел. двигателите тип М са изпълнени от кръгъл меден проводник. Изолационната система е от клас на топлоустойчивост F или H.

Роторната намотка е изпълнена от алуминиева отливка, като едновременно са отлети и вентилаторите на ел. двигателя.

Изводите на статорната намотка са върху клемното табло, разположено в уплътнена изводна кутия отгоре на тялото.

КАТАЛОГ

Електродвигател серия М

 Габарит M250S M250M M280S M280ML, M280M M280L M315S M315M M315X
Полюси 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 2 4,6,8 2 6,8 4,6,8 4,6,8 2
b10 406 406 406 406 457 457 457 457 457 457 508 508 508
b12 95 95 95 95 100 100 100 100 100 100 115 115 115
b11 500 500 500 500 560 560 560 560 560 560 620 620 620
b30 564 564 564 564 642 642 642 642 642 642 700 700 700
l10 311 311 349 349 368 368 419 419 457 457 406 457 560
l12 100 100 100 100 125 125 125 125 125 125 135 135 135
l11 390 390 428 428 450 450 500 500 538 538 505 556 656
l31 168 168 168 168 190 190 190 190 190 190 216 216 216
d1 65 75 65 75 70 80 70 80 70 80 90 90 75
l1 140 140 140 140 140 170 140 170 140 170 170 170 140
b1 18 20 18 20 20 22 20 22 20 22 25 25 20
h5 69 79,5 69 79,5 74,5 85 74,5 85 74,5 85 95 95 79,5
h 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 315 315 315
h10 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50
h31 635 635 635 635 700 700 700 700 700 700 770 770 770
d10 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28
l30 780 780 818 818 860 860 910 940 995 1025 1000 1050 1020