Електродвигатели тип АО2 и АО3

Елин Инженеринг ООД може да произведе електродвигатели, които да бъдат със същите присъединителни размери и по-добри параметри от произвежданите в миналото електродвигатели с кафезен ротор тип АО2, произвеждани от завод "Васил Коларов"

Електродвигателите АО2 са предназначени за продължителен режим на работа или за режим на променливо натоварване S6 без определена продължителност на натоварването. 

В миналото са произвеждани за пряко пускане при номинално напрежение на захранващата мрежа. Ел. двигателите с мощност над 17kW са били произвеждани и с възможност за непряко пускане по схема "звезда-триъгълник", при което статорните им намотки са с работно свързване "триъгълник".

Трифазни асинхронни ел. двигатели тип АО2 и АО3

Трифазните асинхронни електродвигатели с кафезен ротор тип АО2 са предназначени за продължителен режим на работа или за режим на променливо натоварване S6 без определена продължителност на натоварването. 
В миналото са произвеждани за пряко пускане при номинално напрежение на захранващата мрежа. Ел. двигателите с мощност над 17kW са били произвеждани и с възможност за непряко пускане по схема "звезда-триъгълник", при което статорните им намотки са с работно свързване "триъгълник".

Конструкцията на двигателите тип АО2 е от чугунени отливки за тялото и лагерните щитове. Тя осигурява степен на защита IP44 (а при замяна от страна на Елин Инженеринг IP55). Вентилаторният кожух е от листова стомана, а външните вентилатори - от алуминиева отливка. При по-малките електромотори, а в някои случаи и до 7-и габарит, се срещат изпълнения на вентилаторната перка от сборна заваръчна конструкция от листова стомана.

Конструкцията и използваните материали за статорната и роторната намотка са същите, както при двигателите тип А2.

Основната вентилация на електромоторите е външно обдухване на оребреното тяло. Роторните лопатки, разбърквайки въздуха във вътрешността на двигателите подпомагат топлообмена и подобряват охлаждането. При двигатели от 7, 8 и 9 габарит вътрешната повърхност на лагерните щитове е оребрена, а върху тях са монтирани специални ветроводни фунии. Посредством роторните лопатки и тези фунии се създава допълнителна вътрешна вентилационна система за всяка страна поотделно, която подобрява значително охлаждането на ел. моторите тип АО2.

Изводното устройство на ел. двигателите тип АО2 е подобно на ел. двигателите тип А2 и също така е разположено от тясната страна на електродвигателя. И при тези двигатели чрез обръщане на ротора може да се постихне ляво изпълнение на изводното устройство. Само за двигателите АО2 92 обръщането на ротора е свързано с увеличение на отстоянието на отворите в лапите от опорната повърхност на работния край на вала. При двигателите АО2 до 3 габарит обръщането на ротор е невъзможно, а получаването на ляво клемна кутия е въпрос на предавителна заявка пред завода.

Може да се свържете с нашите специалисти, ако желаете да получите информация за основните технически показатели на ел. двигателите тип А02, а в случай на ремонт може да сте сигурни, че намотката ще бъде изпълнена съгласно оригиналните данни на завода производител.

По външен вид и конструктивни особености ел. двигателите тип АО3 са напълно еднакви с ел. двигателите тип А02.

Означението на двигателите АО3 е условно и практически не се среща за маркиране на двигателите. Маркировката на този тип ел. двигатели се състои само от буквите АО.

Елин Инженеринг ООД предлагаме осъвършенствани електродвигатели, които имат същите присъединителни размери и по-добри технически характеристики типове:

АО2 11, АО2 12, АО2 21, АО2 22, АО2 31, А02 32, АО2 41, АО2 42, АО2 51, АО2 52, АО2 61, АО2 62, АО2 71, АО2 72, АО2 81, АО2 82, АО2 91, АО2 92

АО2 71 4

 Чертеж и размери на двигатели тип АО2
Elektrodvigateli AO2