Български електродвигатели

Замяна на двигатели произведени от ЗАЕ Пловдив, СТЗ Васил Коларов, Елпром Енерго, ИХБ Електрик, ЗЕД Харманли, ЕЛМА Троян, Елпром Етрополе, Тетевен и други.

Български електродвигатели

Елин Инженеринг ООД предлагаме производство или замяна на старите типове ел. двигатели произвеждани в България /и Русия/, които не отговарят на стандартите на IEC (БДС) от заводите ЗАЕ Пловдив, СТЗ Васил Коларов, Елпром Енерго, ИХБ Електрик, ЗЕД Харманли, ЕЛМА Троян, Елпром Етрополе, Тетевен и други.

Новите електродвигатели успешно заместват старите типове и могат да бъдат монтирани на тяхно място, с минимални /или никакви/ допълнителни модификации. Типове А, АЛ, АО, АОЛ, АОМ, АО1, А2, АО2, АО3, М, 4АО, МО

Елин Инженеринг ООД предлага производство на електродвигатели, със същите присъединителни размери, но по-добри технически характеристики и параметри от остарелите типове МО и 4АО.

Елин Инженеринг ООД може да произведе електродвигатели, които да бъдат със същите присъединителни размери и по-добри параметри от произвежданите в миналото електродвигатели с кафезен ротор тип АО2, произвеждани от завод "Васил Коларов"

Електродвигателите АО2 са предназначени за продължителен режим на работа или за режим на променливо натоварване S6 без определена продължителност на натоварването. 

В миналото са произвеждани за пряко пускане при номинално напрежение на захранващата мрежа. Ел. двигателите с мощност над 17kW са били произвеждани и с възможност за непряко пускане по схема "звезда-триъгълник", при което статорните им намотки са с работно свързване "триъгълник".

Още статии ...