Шраге-Рихтер електродвигатели

Според начина си на работа, този двигател може да бъде наречен Трифазен колекторен двигател с паралелно възбуждане, захранван от ротора. Все пак в практиката той е известен, като "Шраге-Рихтер електродвигател" (Shrage electric motor), на имената на двамата си изобретатели.

Това е специален и доста сложен вид електромотор, с възможност за плавно регулиране на оборотите.  Шраге-Рихтер електродвигателят е с навит ротор.

Принципна схема на Шраге-Рихтер електродвигател

Трифазната първична намотка (primary winding) се захранва от мрежата и е разположена в каналите на ротора, като връзката с мрежата е чрез колекторни пръстени и четки. В каналите на ротора е разположена и колекторна намотка (tertiary winding). По устройство тя е като котвената намотка на машините за постоянен ток. Върху колектора са поставени три двойки четки, разместени на ъгъл 120 градуса. Четките могат да се завъртат, като по този начин се изменя ъгълът между четките от всяка двойка. Вторичните намотки (Secondary windings) са трифазни и са разположени върху статора. Краищата на всяка фаза са свързани към съответната двойка четки. Колекторната намотка е източник на допълнително електродвижещо напрежение ЕДН, което чрез четките се подава към фазите на вторичната намотка.

Принцип на работа

При подаване на трифазно симетрично напрежение към изводите на трифазната първична намотка в електродвигателя се възбужда кръгово въртящо се магнитно поле, което по отношение на ротора се върти с четота n1=f1/p. Това поле индуктира в колекторната намотка ЕДН (електродвижещо напрежение) с честота f1, а във вторичната намотка - Е.Д.Н. с честота f2.
Когато съответните двойки четки са разположени върху една и съща колекторна пластина, вторичната намотка е съединена накъсо, и електродвигателят работи като обикновен асинхронен електродвигател.

При раздалечаване на четките между тях се получава ЕДН, пропорционално на ъгълът между тях. Това е.д.н. се подава чрез четките във вторичната намотка и е насочено срещу е.д.н. на вторичната намотка. Честотата на Ед след четките е f2=sf1 поради ролята на колектора на честотен преобразувател. С вкарването на това е.д.н (Ед) честотата на въртене намалява и се осъществява регулиране при подсинхронна честота на въртене n.

При кръстосване и раздалечаване на четките ЕДН-тата са еднопосочни и се осъществява регулиране при надсинхронна честота на въртене. Увеличението на честотата на въртене зависи от ъгъла между четките.Шраге-Рихтер електродвигателите се използват при необходимост от плавно регулиране на скоростта в широки граници - текстилната, хартиената и други промишлености. Недостатък на електродвигателя Шраге-Рихтер е захранването на ротора чрез контактни пръстени, също така изключително сложната му конструкция и висока цена.

shtage-rihter-motor

shtage-rihter-rotor

baumuller-shrafe-motor-1024x682

rotor-dvusloen-shtage-rihter

remont-rotor

VEM CLS 2934 5 FW

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline